Edukacja - artykuły

Trwają zapisy na interdyscyplinarne warsztaty filozoficzne on-line dla młodzieży organizowane przez UPJPII

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II po raz kolejny organizuje interdyscyplinarne warsztaty naukowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Adresowane są one do osób, które chcą poznać nowe, nieznane oblicza oraz zastosowania filozofii. Zapisy przyjmowane są do 14 lutego 2017 roku.

Warsztaty posłużą wzbogaceniu wiedzy i poszerzeniu horyzontów uczestników, a także rozwijaniu kompetencji filozoficznych, takich jak systematyczne, krytyczne i poprawne logiczne myślenie oraz rzetelne uzasadnianie swoich przekonań. Ze względu na to warsztaty mogą stanowić cenne uzupełnienie zajęć szkolnych oraz istotną pomoc w przygotowaniu do egzaminów maturalnych. Ponadto będą one okazją do zapoznania się ze środowiskiem akademickim. Celem warsztatów jest również uświadomienie uczestnikom, że znajomość filozofii często stanowi atut w poszukiwaniu pracy oraz ułatwia efektywne działanie w zakresie wielu dziedzin życia społecznego, politycznego, ekonomicznego i kulturalnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Warsztaty odbywają się na internetowej platformie edukacyjnej. Warsztatom towarzyszy konkurs. Nagrodą główną dla osób, które najlepiej rozwiążą zadania konkursowe są indeksy na studia licencjackie na kierunku Filozofia na Wydziale Filozoficznym UPJPII. Dla zwycięzcy przewidziano dodatkowo stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów filozoficznych na Wydziale Filozoficznym UPJPII, w przypadku podjęcia ich w roku ukończenia szkoły średniej. Dla osoby, która zajmie drugie miejsce, przewidziano stypendium naukowe na pierwszym roku studiów w wysokości 200 zł miesięcznie, a w przypadku trzeciego miejsca - 100 zł. Pulę nagród uzupełniają nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom wydane będą zaświadczenia uczestnika/finalisty/laureata konkursu. Stosowne zaświadczenie otrzymają także nauczyciele-koordynatorzy warsztatów w danej placówce. Dla szkoły, z której młodzież zbierze łącznie największą liczbę punktów, przewidziana jest nagroda w postaci cennych publikacji edukacyjnych dla szkolnej biblioteki (wybieranych w porozumieniu ze szkołą).

Zapisy do 14 lutego 2017 roku!

Więcej informacji na stronie warsztatów: www.warsztaty.filozofia.upjp2.edu.pl

Etapy projektu:

1) do 14 lutego 2017- Zapisy uczestników warsztatów. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na e-mail: warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl. Zgłoszenie powinno obejmować: imię i nazwisko ucznia; e-mail ucznia; nazwę szkoły; klasę; tytuł, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

2) do 20 lutego 2017 Uczestnicy warsztatów otrzymują drogą e-mailową login i hasło do swojego indywidualnego konta na platformie edukacyjnej wraz z instrukcją korzystania z niej.

3) od 20 lutego do 13 marca 2017 - Uczestnicy warsztatów posiadają dostęp do zamieszczonego na platformie zestawu materiałów dydaktycznych (w formie tekstów, filmów, prezentacji, quizów). Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, zobowiązane są do wykonania zadań załączonych do trzech zestawów - każdy uczestnik warsztatów sam wybiera spośród podanych tematów te, które go interesują! Za zadania konkursowe w każdym temacie można uzyskać 0-20 punktów.

4) do 20 marca 2017 - Organizatorzy warsztatów sprawdzają nadesłane rozwiązania i tworzą listę finalistów.

5) 8 kwietnia 2017 - Odbędzie się finał warsztatów połączony z dniem otwartym. Spotkanie będzie miało miejsce w budynku dydaktycznym UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. Finaliści konkursu biorą udział w ostatnim etapie, który będzie polegał na analizie losowo wybranego fragmentu tekstu filozoficznego. Etap ten nie zakłada żadnej wcześniejszej wiedzy z filozofii, oceniana będzie samodzielność, rzetelność i kreatywność odpowiedzi.

Koordynator projektu: dr Jakub Synowiec


data ostatniej modyfikacji: 2017-02-08 15:01:09
Komentarze

Szkoły policealneNauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
kursy_boks_2016.jpg
EF_Education_First_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 04