aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

Nowe podejście do prac domowych w polskich szkołach podstawowych

Od pierwszego dnia po Świętach Wielkanocnych w polskich szkołach podstawowych zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Edukacji dotyczące prac domowych. Zgodnie z nowymi przepisami, w klasach I-III szkoły podstawowej prace domowe pisemne oraz praktyczno-techniczne nie są zadawane, z wyjątkiem ćwiczeń pisemnych mających na celu usprawnienie motoryki małej. Dla uczniów klas IV-VIII wprowadzono zasadę, że prace domowe są nieobowiązkowe oraz nieoceniane. Zamiast tradycyjnych ocen, uczniowie otrzymują od nauczycieli informacje zwrotne na temat poprawności wykonania zadania oraz jego jakości.

Korzyści z nowych regulacji

Minister edukacji, Barbara Nowacka, wskazała na liczne korzyści płynące z wprowadzenia nowych zasad. Przede wszystkim, uczniowie zyskują więcej czasu na przygotowanie się do lekcji, czytanie książek, rozwijanie zainteresowań, aktywność fizyczną oraz odpoczynek. Nowacka podkreśliła, że szkoła powinna być miejscem nauki, które ma za zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych i uczyć uczciwości.

"Nieobowiązkowe prace domowe to krok w kierunku nowoczesnej i uczciwej szkoły, która odpowiada na wyzwania postępu technologicznego" - stwierdziła minister.

Opinie ekspertów

Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), odniósł się do podstaw naukowych, na których oparto nowe przepisy. Podkreślił, że efekt edukacyjny prac domowych w szkole podstawowej jest bardzo niski, a większe korzyści edukacyjne z prac domowych widoczne są dopiero w szkołach ponadpodstawowych.

Dodatkowo, na stronie IBE udostępnione zostały informatory dla nauczycieli, mające pomóc w praktycznym stosowaniu nowego rozporządzenia.

Doświadczenia szkół

Na konferencji prasowej z udziałem Minister Edukacji Barbary Nowackiej wypowiedziały się także Iwona Żyła i Zuzanna Konieczna, dyrektorki dwóch szkół, które od lat nie praktykują zadawania prac domowych. Obydwie podkreśliły znaczenie czasu wolnego dla dzieci, który powinien być poświęcony na realizację pasji i odpoczynek. Zuzanna Konieczna dodała, że nauczyciele w jej szkole już dawno zauważyli, iż zadawanie prac domowych jest nieskuteczne.

Podsumowanie

Rozporządzenie Ministra Edukacji, które weszło w życie 1 kwietnia 2024 roku, stanowi ważny krok w kierunku dostosowania polskiego systemu edukacji do współczesnych potrzeb uczniów i wyzwań technologicznych. Zmiany te mają na celu nie tylko poprawę efektywności nauki, ale także zapewnienie uczniom równowagi między obowiązkami szkolnymi a czasem na rozwój osobisty i odpoczynek.


ostatnia zmiana: 2024-04-09
Komentarze
Polityka Prywatności