aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

Kierunek Opiekun medyczny w Żaku - przygotowanie do pracy w opiece zdrowotnej

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie społeczne na opiekę nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, Żak oferuje kierunek opiekun medyczny, który przygotowuje do pracy w tym coraz bardziej poszukiwanym zawodzie. Jako zawód niezbędny w starzejącym się społeczeństwie, opiekun medyczny to idealna propozycja dla osób o dużym poczuciu empatii, które pragną realnie pomagać innym.

Czego się nauczysz?

Program nauczania na kierunku opiekun medyczny w Żaku został zaprojektowany, aby uczniowie zdobyli umiejętności niezbędne do opieki nad osobami wymagającymi wsparcia zarówno w życiu codziennym, jak i w stanie chorobowym. Kształcenie obejmuje zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty pracy opiekuna:

  • Wykonywanie zabiegów medyczno-pielęgnacyjnych,
  • Pobieranie krwi oraz podawanie leków w formie iniekcji podskórnej,
  • Przeprowadzanie ćwiczeń fizjoterapeutycznych według metody Hoppe’a,
  • Nauka języka migowego oraz języka obcego w kontekście medycznym,
  • Planowanie i organizowanie opieki nad osobą chorą i niesamodzielną.

Nowe kompetencje i możliwości

W 2021 roku zawód opiekuna medycznego został wzbogacony o nowe kompetencje, co znacząco zwiększa zakres obowiązków i możliwości w tej profesji. Opiekunowie medyczni są teraz uprawnieni do samodzielnego wykonywania niektórych czynności, które wcześniej wymagały obecności pielęgniarki lub technika analityki medycznej, takich jak pobieranie krwi czy podawanie określonych leków.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku opiekun medyczny będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnorodnych instytucjach, takich jak:

  • Domy opieki i hospicja,
  • Domowe pomocy społeczne,
  • Przychodnie i sanatoria,
  • Szpitale i środowiskowe domy samopomocy,
  • Praca w sektorze prywatnym jako opiekun indywidualny.

Dla kogo jest ten kierunek?

Kierunek opiekun medyczny jest dedykowany osobom, które naturalnie odnajdują się w pracy z innymi ludźmi, są zorganizowane, dyscyplinowane i mają zdolności do prowadzenia zarówno samodzielnej pracy, jak i pracy w zespole. Jest to idealna ścieżka dla tych, którzy pragną mieć bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia osób chorych i niesamodzielnym, a także dla tych, którzy interesują się szeroko pojętą medycyną i opieką zdrowotną.

Studiowanie na kierunku opiekun medyczny w Żaku to szansa na zdobycie profesjonalnych kwalifikacji, które umożliwią pracę w rozwijającej się branży ochrony zdrowia, dając jednocześnie osobiste poczucie spełnienia z niesienia pomocy innym.

Podstawowe informacje

Cena: 0 zł 
Czas trwania: 1,5 roku 
Tryb nauczania: Stacjonarny

Nauka na kierunku opiekun medyczny jest bezpłatna przy zachowaniu 50% frekwencji na zajęciach. W przypadku nieosiągnięcia w danym miesiącu minimalnej frekwencji słuchacz ponosi opłatę w wysokości 159 zł. 

więcej informacji:

ostatnia zmiana: 2024-04-18
Komentarze
Polityka Prywatności