aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii: ferie 2024, ferie 2025

Dzień przedsiębiorczości 2019

Dział: edukacja

20 marca 2019 r. kilkadziesiąt tysięcy uczniów jak co roku weźmie udział w jednodniowych wizytach w firmach bądź instytucjach w całym kraju w ramach Dnia przedsiębiorczości, programu organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Dzień przedsiębiorczości to pomoc uczniom szkół ponadgimnazjalnych w przygotowaniu się do świadomego wyboru zawodu. Program pozwala rozwiać wątpliwości młodych ludzi związane z tym, jak naprawdę wygląda praca w wybranym zawodzie. Dzięki wolontariuszom – doświadczonym pracownikom – młodzież ma okazję dowiedzieć się, jakie kompetencje, wiedza i umiejętności są niezbędne do wykonywania pracy na upragnionym stanowisku w wymarzonym zawodzie. A to z kolei pomaga podjąć decyzję na temat dalszego kierunku kształcenia.

Uczeń realizujący ten program ma niepowtarzalną okazję zapoznać się z danym miejscem pracy, dzięki czemu może sprawdzić czy zawód ten po prostu mu się podoba. Fundacja zachęca do udziału w programie już młodzież z klas pierwszych, aby miała jak najwięcej czasu na zweryfikowanie swoich wyobrażeń o konkretnym zawodzie i podjęcie decyzji dotyczącej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Jest to to możliwe dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu tysięcy pracowników z firm, urzędów i instytucji, którzy wprowadzają młodych ludzi w arkana swoich zawodów. Wolontariusze dzielą się z uczniami szkół ponadgimnazjalnych nie tylko swoim czasem, ale także tym, co mają najcenniejsze – wiedzą i doświadczeniem. To największe tego typu wydarzenie w Polsce.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zachęca do udziału w Dniu przedsiębiorczości partnerów ze świata biznesu, dzięki czemu w programie uczestniczą duże międzynarodowe firmy, banki oraz instytucje i urzędy państwowe. Ogromny wkład w rekrutowanie wolontariuszy z małych lokalnych firm, urzędów i instytucji wnoszą również szkoły oraz rodzice uczniów zgłoszonych do programu. Także sama młodzież aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu miejsc wizyt, zwracając się do przedstawicieli wymarzonych zawodów lub wręcz do firm, które rozważa jako potencjalnego pracodawcę.

W szkołach już od początku roku szkolnego prowadzone są przygotowania, które umożliwiają uczniom pełniejsze uczestnictwo w programie. Szkolni koordynatorzy realizują określone procedury angażujące dyrektorów szkół, innych nauczycieli, rodziców i uczniów do udziału w programie. Po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły następuje formalna rejestracja placówki na stronie internetowej. Wówczas szkoła otrzymuje dostęp do materiałów edukacyjnych, do oferty firm, a także ma możliwość zgłaszania do programu przedsiębiorstw, które tylko jej udostępniły miejsca wizyt. Do obowiązków szkolnego koordynatora należy także przydzielenie uczniom odpowiednich stanowisk pracy, zgodnie z ich zainteresowaniami i preferencjami.

Każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzymuje bezpłatnie pakiet materiałów do realizacji programu w wersji papierowej i elektronicznej: informatory dla wolontariuszy, karty ucznia oraz plakaty promujące przedsięwzięcie. Pełny dostęp do materiałów w wersji elektronicznej jest możliwy po zalogowaniu na stronie internetowej programu. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać potwierdzenie zgłoszenia do Fundacji. Po tej procedurze konto szkoły zostaje aktywowane.

Punktem kulminacyjnym Dnia przedsiębiorczości jest wizyta w firmie bądź instytucji, podczas której uczeń towarzyszy wolontariuszowi przez kilka godzin zwyczajnego dnia pracy. W tym czasie zapoznaje się ze specyfiką stanowiska pracy, zakresem obowiązków, wykonuje proste zadania, pozyskuje informacje na temat predyspozycji, wymaganego wykształcenia oraz niezbędnych umiejętności do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.

Po Dniu przedsiębiorczości szkolny koordynator sporządza wraz z uczniami szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji i przeprowadza lekcję podsumowującą udział uczniów w programie na podstawie zaproponowanego przez organizatora scenariusza. Uczniowie dzielą się wrażeniami z wizyt i próbują odpowiedzieć na pytanie, czy zawód, w którym spróbowali swoich sił, jest rzeczywiście dla nich, czy może powinni wybrać coś wymagającego podobnych kompetencji, a może jednak obrać zupełnie inną ścieżkę edukacyjną i zawodową.

Uczniowie chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami:

„Myślę, że program, w jakim wzięłam udział, jest dla nas możliwością sprawdzenia się w różnych dziedzinach, możliwością poszerzenia horyzontów, zdobycia wiedzy, która przyda nam się przy dokonywaniu wyborów. Dzień spędzony na budowie, pośród robotników, uświadomił mi jaka to odpowiedzialna i trudna praca oraz ile wysiłku trzeba w nią włożyć.” – mówi Zuzanna Bąk z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

Kacper Szurmierz z Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku na pytanie Czy było warto? odpowiada: „Oczywiście! Otrzymałem wiele cennych rad, które przydadzą mi się w dorosłym życiu. Dowiedziałem się, że każda praca niesie ze sobą jakiś ciężar, jednak jeśli wykonujemy swoje zadania z pasją, staje się ona dla nas przyjemnością.”

Programowi towarzyszą konkursy: na najaktywniejszą szkołę, najaktywniejszą firmę bądź instytucję oraz najaktywniejszego szkolnego koordynatora. Uczniowie wyrażają swoje przemyślenia w konkursie na film, prezentację bądź pracę pisemną Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?

Zwieńczeniem programu jest Gala Przedsiębiorczości, podczas której 20 najaktywniejszych szkół, 20 najaktywniejszych firm bądź instytucji oraz najaktywniejszy szkolny koordynator uhonorowani zostają pamiątkowymi statuetkami i dyplomami. Nagrody otrzymują także uczniowie – laureaci Konkursu Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?

Więcej informacji o programie: https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl.

Program


data ostatniej modyfikacji: 2019-01-02 10:48:12
Komentarze
Polityka Prywatności