aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

Jaka jest przyszłość w zawodzie higienistki stomatologicznej według Żaka

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zwraca uwagę na zdrowie i estetykę swojego uzębienia, co sprawia, że zawód higienistki stomatologicznej cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Prywatne gabinety dentystyczne stają się coraz bardziej popularne, a długie kolejki pacjentów świadczą o wysokim zapotrzebowaniu na wykwalifikowany personel medyczny. Szkoła medyczna (policealna) Żak oferuje dwuletnie, bezpłatne kształcenie na kierunku Higienistka stomatologiczna, które przygotowuje przyszłych specjalistów do pracy w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

Czym zajmuje się higienistka stomatologiczna?

Higienistka stomatologiczna odgrywa istotną rolę w codziennej pracy dentysty. Jej obowiązki obejmują prowadzenie dokumentacji medycznej, rejestrację pacjentów, przygotowanie gabinetu i narzędzi na przyjęcie pacjenta oraz asystowanie przy zabiegach. Higienistka stomatologiczna może również samodzielnie przeprowadzać zabiegi profilaktyczne pod nadzorem stomatologa oraz edukować pacjentów w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. Do jej zadań należy również doradzanie w wyborze odpowiednich akcesoriów do codziennej pielęgnacji.

Perspektywy zawodowe higienistki stomatologicznej

Kształcenie w szkole Żak zapewnia kompleksowe przygotowanie do zawodu higienistki stomatologicznej poprzez zajęcia praktyczne oparte na zdobytej wcześniej wiedzy teoretycznej. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w gabinetach i klinikach stomatologicznych, zarówno prywatnych, jak i państwowych, ośrodkach opieki zdrowotnej oraz gabinetach pomocy przedlekarskiej. Higienistki stomatologiczne są również potrzebne w szkołach, przedszkolach i ośrodkach opiekuńczych. Dodatkowo, osoby z odpowiednimi kwalifikacjami mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Jak zdobyć kwalifikacje w zawodzie higienistki stomatologicznej?

Kwalifikacje niezbędne do pracy w zawodzie higienistki stomatologicznej można zdobyć w szkole Żak. Program nauczania trwa dwa lata i odbywa się w systemie stacjonarnym. Po zakończeniu nauki, absolwenci uzyskują świadectwo MEN.

Dodatkowo, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Egzamin ten nie jest obowiązkowy, ale pozytywny wynik stanowi potwierdzenie zdobytych kwalifikacji. Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymują kwalifikację MED.02, co uprawnia je do wykonywania świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenia w procesie leczenia.

Jak szkoła Żak przygotowuje do zawodu higienistki stomatologicznej?

Szkoła Żak zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w zawodzie higienistki stomatologicznej. Program nauczania obejmuje wiedzę na temat wyposażenia pracowni stomatologicznej, specjalistycznych narzędzi, materiałów i aparatury diagnostycznej. Słuchacze uczą się przygotowywać te narzędzia do zabiegów, sterylizować je i konserwować. Program zawiera również elementy prowadzenia dokumentacji medycznej oraz techniki wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, takich jak lakowanie zębów, piaskowanie czy fluoryzacja.

W trakcie zajęć, słuchacze zdobywają umiejętności prowadzenia profilaktyki próchnicy zębów, ortodontycznej oraz stomatologicznej edukacji zdrowotnej. Szkoła Żak kładzie duży nacisk na praktyczne umiejętności, które są niezbędne w codziennej pracy higienistki stomatologicznej.

Dlaczego warto wybrać szkoły medyczne Żak?

Szkoły medyczne Żak oferują bezpłatne kształcenie na kierunkach medycznych, takich jak Higienistka stomatologiczna, Opiekun medyczny, Opiekunka dziecięca, Technik masażysta, Technik sterylizacji medycznej czy Terapeuta zajęciowy. Wybór kierunków jest szeroki, a zapotrzebowanie na pracowników medycznych stale rośnie. Ukończenie szkoły medycznej Żak daje gwarancję zdobycia pożądanego na rynku pracy zawodu.

Kwalifikacje po zakończeniu nauki

Po ukończeniu nauki, absolwenci uzyskują kwalifikację MED.02, która uprawnia do wykonywania świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenia w procesie leczenia. Zdanie egzaminu państwowego i otrzymanie dyplomu zawodowego jest podstawą do uzyskania wpisu do „Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego”.

Kształcenie w szkole Żak pozwala zdobyć nie tylko teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, które są kluczowe w codziennej pracy higienistki stomatologicznej :)


Artykuł na podstawie strony Żaka:

https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-medyczne/higienistka-stomatologiczna


opublikowano: 2024-06-05
ostatnia zmiana: 2024-06-06
Komentarze
Polityka Prywatności