aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

Trwa nabór do studium aktorskiego przy Wydziale Filmu i Fotografii WSSiP

Aktorstwo filmowe to specjalność oferowana przez Studium Aktorskie działające przy Wydziale Filmu i Fotografii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi.

Uruchamiając kształcenie aktorów filmowych, organizatorzy tego kształcenia, kierowali się refleksją uzmysławiającą, że współczesny przemysł filmowy o wielomilionowej widowni świata, wymaga kształcenia dla niego realizatorów filmowych, a wśród nich aktorów o specyficznych umiejętnościach, bez których film nie mógłby zaistnieć. Pokrewieństwo tego zawodu z zawodem aktora teatralnego w rzeczywistości ujawnia różnice w procesie realizacji filmu od procesu realizacji teatralnej jak i środków przekazu aktorskiego w przestrzeni filmowej i przestrzeni spektaklu teatralnego.

Mając powyższe na uwadze, Wydział filmu i Fotografii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, podjął zadanie kształcenia aktorów dla filmu nie starając się konkurować z tradycyjnymi szkołami aktorskimi.

3 - letnie Studium oparte o problemy pracy na planie filmowym wzbogacone podstawami aktorstwa, jak: dykcja i emisja głosu, interpretacja prozy i wiersza, sceny aktorskie rozszerzone o różne formy ich realizacji, uzupełnione zostały przedmiotami humanistycznymi, jak: historia sztuki czy historia i teoria filmu, by osadzić słuchaczy Studium w kulturze warunkujące realizację zawodu twórczego, jakim jest zawód aktora filmowego. Zajęcia w Studium nie są przygotowaniem do akademii czy wyższych szkół teatralnych, chociaż wiedza i umiejętności nabyte w Aktorskim Studium Filmowym, mogą być pomocne przy ubieganiu się, jego absolwentów o przyjęcie do tych uczelni.


ostatnia zmiana: 2023-08-09
Komentarze
Polityka Prywatności