aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

„Klasa policyjna” w Kolbuszowej pod patronatem WSPiA

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa objęła patronatem „Klasę policyjną” w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. W ramach współpracy uczniowie będą uczestniczyć m.in. w warsztatach i wykładach prowadzonych przez kadrę specjalistów z WSPiA, zajęcia w Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej oraz współpracować ze Studenckimi Kołami Naukowymi.

Klasa akademicka

Objęcie patronatem powoduje, że „klasa policyjna”, z dniem 19 czerwca 2023 r., zyskała miano „klasy akademickiej”. Celem patronatu jest umożliwienie uczniom tego oddziału pogłębianie zainteresowań z zakresu prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego i nauk pokrewnych oraz rozpropagowanie oferty naukowo-badawczej Uczelni. W ramach współpracy organizowane będą m.in. zajęcia w Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej, działającej przy Uczelni, jak również szkoła uzyska wsparcie i pomoc przy realizacji projektów oświatowo-wychowawczych, mających na celu podnoszenie świadomości prawnej uczniów oraz kształtowania ich właściwych postaw w zakresie bezpieczeństwa.

– Dziś robimy kolejny krok zacieśniający współpracę WSPiA z Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. Chcemy zapewnić uczniom zajęcia prowadzone przez naszą kadrę naukowo-dydaktyczną oraz wysoko wykwalifikowanych praktyków prowadzących zajęcia na Uczelni. Te spotkania mają na celu nie tylko edukację, ale także przygotowanie na zagrożenia, jakie czekają na młodych ludzi na każdym kroku. Dziś proponujemy już pierwsze takie spotkanie, dlatego zaproponowaliśmy wykład dra Bartłomieja Kowalskiego – pracownika WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Opowie on o cyberprzestępczości, na którą narażeni są młodzi ludzie – mówił prof. Jerzy Posłuszny.

Rektor WSPiA dodał, że chce, aby uczniowie uczestniczyli również w inicjatywach, wydarzeniach i konferencjach organizowanych przez Koła Naukowe działające w WSPiA. – To wszystko ma pomóc młodym ludziom jak najlepiej przygotować się do przyszłych studiów oraz pracy w służbach mundurowych a szczególnie Policji. Bardzo cieszę się, że nasza współpraca nabiera nowego wymiaru i rozwija się w bardzo dobrym i ciekawym kierunku – mówił prof. Jerzy Posłuszny.

Porozumienie zostało podpisane przez prof. dra hab. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz Dariusza Fusa, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. – Podpisanie porozumienia to efekt naszej wieloletniej i owocnej współpracy m.in. w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. To także chęć kontynuowania i pogłębiania istniejącej współpracy. Cieszę się bardzo, że udało nam się podpisać porozumienie, dzięki któremu nasi uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Od dziś z dumą mogą mówić, że uczą się w akademickiej klasie policyjnej – zaczął Dyrektor LO Dariusz Fus.

Z kolei Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś zapewnił, że będzie wspierał działania szkoły w dalszym rozwoju „klasy policyjnej”. – Dzisiaj w niedalekim sąsiedztwie macie do dyspozycji nowoczesną strzelnicę, kompleks lekkoatletyczny, boisko wielofunkcyjne oraz zmodernizowaną salę gimnastyczną – wymieniał. Wspomniał także, że Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego dopłaca do biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym z odległych zakątków powiatu do szkół ponadpodstawowych w Kolbuszowej i Weryni. – Z waszej strony liczymy tylko na chęci do nauki – dodał.

W spotkaniu uczestniczyli również: gen. nadinsp. Józef Gdański – wykładowca WSPiA, były Komendant Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i Olsztynie, nadkom. Robert Kobylski – I zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej, Ewa Wiśniewska – kierownik Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego oraz uczniowie „Klas Policyjnych”.

ostatnia zmiana: 2023-06-28
Komentarze
Polityka Prywatności