aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

„Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi” - innowacyjny projekt wpółrealizowany przez UNS

W latach 2021-2022 Uczelnia Nauk Społecznych współrealizuje innowacyjny projekt edukacyjny „Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi”, którego celem jest wsparcie wybranych szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

W ramach projektu utworzona zostanie szkoła ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka - Przystań, w której realizowane będzie aktywne wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z województwa łódzkiego. Ważnym elementem tego projektu jest udział 15 studentów UNS, którzy również będą uczestniczyć w zajęciach wspólnie z dyrektorami i nauczycielami, poszerzając swoje kompetencje i umiejętności jeszcze przed rozpoczęciem kariery w systemie oświaty.

Główny cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań  i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. łódzkiego, w 2021 i 2022 roku.

O projekcie

Szkoła ćwiczeń "Architekci wiedzy" obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego. Wszystkie działania dotyczące nauczycieli, które zostały zaplanowane w przedsięwzięciu (tj. organizacja sieci współpracy, lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, szkolenia TIK itp.) zakładają wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zaplanowano również działania wspierające nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni oraz warsztatu zewnętrznego powstałych w ramach projektu oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Kornelówka – Przystań, która otrzyma wsparcie w ramach projektu i będzie pełniła funkcję szkoły ćwiczeń oraz dyrektor i nauczyciele tej szkoły. Grupa docelowa to nauczyciele szkoły, którzy posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. Uczą w szkole przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, języków bądź są nauczycielami nauczania początkowego lub bibliotekarzami. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy woj. łódzkiego w wielu od 23 do 60 lat, pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań.
 • Szkoły podstawowe - szkoły, których siedziba znajduje się na terenie woj. łódzkiego, na terenach wiejskich i miejskich. 
 • Nauczyciele szkół podstawowych - osoby pracujące w szkołach podstaw. na terenie woj. łódzkiego, zatrudnione na stanowisku nauczyciela. Posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy woj. łódzkiego w wielu od 23 do 60 lat. 
 • Dyrektorzy szkół objętych wsparciem - osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej z terenu woj. łódzkiego Osoby posiadające wykształcenie, doświadczenie i umiejętności wymagane do pracy na tym stanowisku, osoby od 30 do 65 lat.
 • Studenci UNS, o specjalizacji nauczycielskiej - łącznie 15 osób

Projekt obejmie wsparciem:

 • 7 szkół podstawowych z terenu woj. łódzkiego, w tym: 2 szkoły z terenów wiejskich oraz 1 szkoła integracyjna/specjalna, które w projekcie będą pełniły rolę szkół współpracujących które będą odbiorcami działań szkoły ćwiczeń.
 • 56 nauczycieli szkół podstawowych z 7 szkół współpracujących, po 8 os. z każdej szkoły w tym:
  - 4 nauczycieli  na poziomie 1-3
  - 4 nauczycieli  na poziomie 4-8
  z obszaru: językowego, informatycznego, przyrodniczego i matematycznego

ostatnia zmiana: 2021-03-22
Komentarze
Polityka Prywatności