Terminy:  ferie 2021, ferie 2022

Warsztaty dla uczniów w Collegium Civitas

Collegium Civitas organizuje warsztaty dla uczniów szkół średnich Collegium Wiedzy. Celem projektu jest wspieranie nauczycieli i rodziców w pracy z nastolatkami a także zapewnienie młodzieży możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności oraz wiedzy.

Collegium Civitas zaprasza uczniów klas maturalnych i młodszych do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez wykładowców akademickich Uczelni.

OFERTA WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY

  • CO DZIŚ ZNACZY BYCIE PRZYWÓDCĄ?

Przywódców można znaleźć w każdej sferze życia społecznego – w ekonomii, polityce, kulturze, nauce i technologii. Przywódcy potrafią angażować ludzi w osiąganie ważnych wspólnych celów. W czasach, kiedy zmiany zachodzą coraz szybciej i są coraz bardziej nieprzewidywalne, potrzeba przywództwa jest szczególnie duża. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, na czym polega przywództwo, jakie są jego źródła, jakie muszą być spełnione warunki, by pełnić rolę przywódcy i czy każdy z nas może nim się stać.

Zajęcia prowadzi dr Krzysztof Kasianiuk, politolog, specjalista w zakresie metodologii w naukach o polityce, adiunkt w Instytucie Polityk Publicznych Collegium Civitas, autor „Gra polityczna w parlamencie”.

  • JAK NIE DAĆ SIĘ MANIPULOWAĆ? DESTRUKCJE SEKTY, KONTROWERSYJNE SUBKULTURY, WSPÓŁCZESNA DUCHOWOŚĆ. 

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak umiejętnie rozpoznawać potrzeby oraz oczekiwania indywidualne i zbiorowe, jak odróżnić przyjaźń od manipulacji, a także w jaki sposób radzić sobie z nieetycznym wpływem osób trzecich. W trakcie zajęć uczniowie nauczą się szacunku do samych siebie, zyskają świadomość własnych ograniczeń i możliwości oraz przyswoją umiejętności asertywne.

Zajęcia prowadzi dr Agnieszka Bukowska, socjolog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, trener umiejętności interpersonalnych; dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

  • KRYTYCZNE MYŚLENIE, CZYLI JAK USTRZEC SIĘ PRZED MANIPULACJĄ

Sztuka krytycznego myślenia od dawna jest przedmiotem namysłu filozofów, ale zarazem kompetencją poszukiwaną przez praktyków, a dziś pracodawców. Aktywne i świadome uczestnictwo w życiu społeczeństw oraz w globalnej wymianie myśli wymaga postawy nienaiwnej, myślącej, krytycznej, ale też nie przesadnie podejrzliwej czy nieufnej. Krytyczna refleksja pozwala odkryć, co w procesach komunikacyjnych jest ukryte, przemycone, mimowolne, nieświadome, ideologiczne. Tym samym to właśnie dzięki krytycznemu myśleniu stajemy się jednostkami autonomicznymi intelektualnie i moralnie. Podczas wykładu ukazane zostaną typowe mechanizmy manipulacji, którym jesteśmy ustawicznie poddawani, oraz podstawowe techniki obrony przed nimi.

Zajęcia prowadzi dr Roland Zarzycki, Prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, doktor nauk matematycznych oraz doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel akademicki, badacz, autor publikacji naukowych, referent na międzynarodowych konferencjach, koordynator projektów naukowo-badawczych oraz społecznych. Członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

  • ŚWIAT JEST MAŁY, CZYLI O SENSIE ODLEGŁOŚCI W CZASACH SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jakie znaczenie ma odległość? Zależy od naszych celów. Jeśli chcemy się przemieszczać, znaczenie ma dystans fizyczny oraz środki transportu, którymi się posługujemy. Jeśli chcemy się z kimś skomunikować, znaczenie mają z kolei nasze relacje z tą osobą. Podczas wykładu zobaczymy, jak można odpowiadać na trudne pytania dotyczące skomplikowanych zjawisk dzięki wykorzystaniu teorii sieci.

Zajęcia prowadzi dr Roland Zarzycki, Prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, doktor nauk matematycznych oraz doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel akademicki, badacz, autor publikacji naukowych, referent na międzynarodowych konferencjach, koordynator projektów naukowo-badawczych oraz społecznych. Członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

  • O FAKTACH SIĘ NIE DYSKUTUJE, CZYLI O POSZUKIWANIACH PRAWDY W INTERNECIE

Fakt to fakt. Ale czy na pewno? Jak rozpoznajemy, że jakaś informacja mówi nam o zaistnieniu faktu? By wychwycić informację właściwą, potrzebujemy wytycznych, potrzebujemy informacji o informacji, a może nawet informacji o informacji o informacji. Niestety, w sieci działa wiele osób i organizacji, w których interesie leży manipulacja faktami. Podczas spotkania porozmawiamy, jak do tego dochodzi oraz jak przed taką manipulacją się bronić.

Zajęcia prowadzi dr Roland Zarzycki, Prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, doktor nauk matematycznych oraz doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel akademicki, badacz, autor publikacji naukowych, referent na międzynarodowych konferencjach, koordynator projektów naukowo-badawczych oraz społecznych. Członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

  • COOL JIHAD – WARSZTATY I DYSKUSJA NT. RELIGIJNO-KULTUROWEGO ZWROTU W ŚWIECIE ISLAMU

Podczas spotkania zostanie przybliżony temat świętej wojny. „Jihad” stał się sformułowaniem znanym na całym świecie, głównie w kontekście walki z „niewiernymi”. Czy ta walka może być cool? Kto w ten sposób o niej myśli? Uczestnicy warsztatu dowiedzą się m.in., czym kierują się młodzi muzułmanie podejmując decyzję o możliwości wyszkolenia się na samozwańczego bojownika Państwa Islamskiego lub innej organizacji terrorystycznej oraz dlaczego symbolika Państwa Islamskiego jest dla muzułmańskiej młodzieży pociągająca i modna.

Zajęcia prowadzi dr Magdalena El Ghamari, wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie oraz analityk w portalu Defence24, ponadto członek European Security Assosiation, Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ, Towarzystwa Polsko-Albańskiego i International Institute for Private-, Commercial-, and Competition Law w Tiranie. Szkoleniowiec uczestników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia operacji.

  • CZY DEMOKRACJA DZIAŁA W AZJI? – WARSZTAT I DYSKUSJA NT. AZJATYCKICH DOŚWIADCZEŃ Z DEMOKRACJĄ

Czy wiesz, że Indie są największą demokracją na świecie? Czy tzw. „wartości azjatyckie” są sprzeczne z koncepcją demokracji? Jaka demokracja ma szanse na rozwój w warunkach kulturowo-społecznych zupełnie różnych od specyfiki państw liberalnego i zamożnego Zachodu? Odpowiedzi na te pytanie poznasz podczas interaktywnych zajęć, których uczestnicy m.in. wchodzą w role polityków ubiegających się o mandat w warunkach demokracji azjatyckich. Poprzez quiz oceniający szanse na wyborcze zwycięstwo uczniowie poznają realia polityki jako takiej i społeczno-kulturowe uwarunkowania demokracji w Azji.

Zajęcia prowadzi dr Agnieszka Nitza-Makowska, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju oraz opiekun specjalności azjatyckiej w Collegium Civitas.


data ostatniej modyfikacji: 2019-02-22 13:04:13
Komentarze
Polityka Prywatności