aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

Dwa tygodnie na złożenie wniosku o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia_m_st_Warszawy

Jeszcze tylko dwa tygodnie mają uczniowie warszawskich szkół na złożenie wniosku o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Trwa nabór do 16. edycji stypendiów, których operatorem jest warszawska instytucja kultury – Centrum Myśli Jana Pawła II. O finansowe wsparcie ze strony miasta oraz udział w specjalnie przygotowanym programie edukacyjnym warszawscy uczniowie mogą ubiegać się do 31 lipca. Rekrutacja dla studentów rozpocznie się 1 września i potrwa do 10 października.

Ufundowane w 2005 r. stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II, których operatorem jest Centrum Myśli Jana Pawła II, to jeden z najstarszych samorządowych programów stypendialnych w Polsce. W edycji 2019/2020 jego beneficjentami było 268 warszawskich uczniów i studentów, a od momentu uruchomienia programu wsparcie uzyskało już ponad 3,5 tys. osób.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studenci, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych lub rodzinnych osiągają sukcesy w nauce, rozwijają talenty artystyczne i sportowe oraz wykazują się zaangażowaniem społecznym.

Celem stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II jest dobrze ukierunkowana pomoc dla utalentowanej młodzieży tak, by bez przeszkód mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Warunkiem ubiegania się o stypendium, poza pobieraniem nauki w Warszawie, jest uzyskanie odpowiedniej średniej ocen uzyskanej na koniec ostatniego roku szkolnego lub akademickiego (4,0 w przypadku uczniów oraz 3,5 w przypadku studentów) oraz średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny uzyskany w 2019 roku nie przekraczający 1700 zł netto.

Terminy składania wniosków o stypendium na rok szkolny i akademicki 2020/2021 są następujące:

  • uczniowie 26 czerwca – 31 lipca;
  • studenci 1 września – 10 października.

Kandydaci w ramach procedury rekrutacyjnej najpierw wypełniają elektroniczny wniosek dostępny na stronie www.um.warszawa.pl/stypendia, a następnie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami:

  • wysyłają wniosek pocztą na adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa;
  • lub składają wniosek osobiście, z zachowaniem rygorów sanitarnych, do specjalnej skrzynki podawczej w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00).
Szczegółowe informacje dla wszystkich zainteresowanych dostępne są tutaj: stypendiajp2.pl oraz na Facebooku.

ostatnia zmiana: 2020-07-15
Komentarze
Polityka Prywatności