Terminy:  ferie 2020  ferie 2021

Instytut Psychologii UJ objął patronatem klasę psychologiczną z maturą międzynarodową

Instytut Psychologii UJ objął patronatem klasę psychologiczną z maturą międzynarodową w Kolegium Europejskim w Krakowie. Uczniowie uzyskają dostęp do laboratoriów Instytutu oraz opiekę merytoryczną naukowców z Ingardena 6 w Krakowie. “Chcemy przyciągać najlepszych, by stawali się jeszcze lepsi” — mówił prof. Małgorzata Kossowska, prodziekan Wydziału Filozoficznego, w ramach którego działa najlepsza psychologia w Polsce.

Porozumienie w tej sprawie podpisali 25 lipca prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, Prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ, dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii UJ oraz Krzysztof Felpel, Prezes Zarządu Centrum Edukacji Międzynarodowej, które prowadzi Kolegium Europejskie w Krakowie.

“Żyjemy w momencie gwałtownych przemian społecznych i technologicznych. Dlatego tak ważne jest, aby myśleć kreatywnie, krytycznie i nieszablonowo. A do tego najlepiej przygotowują trudne i wymagające studia takie, jak te, które prowadzimy na Wydziale Filozoficznym” — mówiła prof. Kossowska.

“To bardzo ważny dzień. Im wcześniej przygotujemy młodych ludzi do samodzielnej pracy naukowej, tym szybciej mogą rozpocząć własne badania. Najlepsi, dzięki programowi Diamentowy Grant, mogą uzyskać doktorat przed uzyskaniem magisterium. Nasi studenci otrzymali już pięć takich grantów. Wierzymy, że dzięki współpracy z najlepszymi liceami, będzie ich więcej” — mówił prof. Przemysław Bąbel, zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii UJ.

Porozumienie patronackie to ważne wydarzenie dla Kolegium Europejskiego:

“Na wymagające, dobre studia przygotowują swoich uczniów najlepsze licea. Takim jest najstarsze w południowej Polsce liceum z maturą międzynarodową Kolegium Europejskie w Krakowie. Naszym uczniom, pochodzącym z ponad 28 krajów, stawiamy wysokie wymagania. Uczymy ich krytycznego myślenia, kreatywności, poczucia świadomości międzynarodowej oraz odpowiedzialności i chęci zdobywania wiedzy. Objęcie patronatem przez Uniwersytet Jagielloński naszych klas psychologicznych to dla nas wyróżnienie oraz umożliwi bezpośredni kontakt młodych ludzi ze środowiskiem akademickim. Wpłynie na dalsze podnoszenie poziomu kształcenia, pozwoli na włączenie uczniów w badania naukowe przy asyście znakomitych metodyków i specjalistów oraz dostęp do profesjonalnych laboratoriów. Nauka między innymi psychologii jako przedmiotu maturalnego w języku angielskim już na etapie liceum oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy we współpracy ze środowiskiem naukowym, daje dużo większe możliwości naszym absolwentom” - mówi Krzysztof Felpel, prezes Zarządu CEM.

Co wyróżnia krakowską psychologię przy Ingardena 6? “Instytut Psychologii UJ prowadzi badania na najwyższym światowym poziomie i specjalizuje się w badaniach eksperymentalnych. Nasz zespół liczy ponad 50 badaczy i badaczek i realizuje ponad 60 grantów o łącznej wartości 55 mln PLN. Pracownicy Instytutu publikują przede wszystkim w języku angielskim, w tym ponad 60 publikacji rocznie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej — mówi dr Samuel Nowak, rzecznik prasowy Instytutu. Kolegium Europejskie jest drugim, po II Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tarnowie, z którym Instytut Psychologii UJ podpisał porozumienie patronackie.


data ostatniej modyfikacji: 2019-07-29 11:49:18
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif
EF_220.jpg
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Anna Krysiak
miniatura Gala absolwenta 2016 - 04
Polityka Prywatności