Terminy:  ferie 2021, ferie 2022

Trwa rekrutacja w Akademii Viessmann

logo-akademia-viessmann

Akademia Viessmann prowadzi rekrutację na rok szkolny 2019/2020.

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły:

Zdobędziesz unikalne umiejętności

Szkoła nowoczesnych technik grzewczych, taka jak Szkoła Viessmann, to nie tylko obowiązek potrzebny żeby zdobyć przysłowiowy „papierek” uprawniający do wykonywania zawodu. W naszej szkole kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne. Tak więc, wiedza zdobyta na zajęciach to nie tylko sucha teoria, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności i wiele godzin ćwiczeń przy prawdziwych instalacjach. Podejście takie sprawia, że nasi absolwenci zyskują niezbędne doświadczenie i oswajają się z czynnościami zawodowymi, a nie tylko z terminologią fachową. Ich przygotowanie jest więc wystarczające aby natychmiast po zdobyciu dyplomu rozpocząć pracę w zawodzie. Wiedzę i umiejętności absolwentów potwierdza świadectwo państwowe oraz certyfikaty firmy Viessmann. Absolwenci Szkoły Viessmann mogą łatwo uzyskać certyfikaty: Certyfikowany Instalator OZE – bez dodatkowych szkoleń i znacznie taniej.

Łatwo znajdziesz pracę

Zdobycie umiejętności technika i instalatora OZE gwarantuje dobre zarobki i pewną pracę, zwłaszcza jeśli pracujesz na własny rachunek – własna działalność gospodarcza (własna firma).

Dobrzy Fachowcy OZE są coraz bardziej rozchwytywani na rynku pracy, nie mogą też narzekać na niskie zarobki. Są poszukiwani zarówno przez firmy instalacyjne, biura projektowe, hurtownie, jak i duże koncerny produkujące i sprzedające urządzenia i systemy OZE. Specjalista w OZE może znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie eksploatuje się takie instalacje. O tym, że są potrzebni, może świadczyć wprowadzony niedawno system certyfikacji instalatorów – Certyfikowany Instalator OZE.

Zdobędziesz kwalifikacje uznawane w UE

Nasi Absolwenci, po pomyślnie zdanym państwowym egzaminie z kwalifikacji zawodowych, uzyskują Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, w wersji polsko- i angielskojęzycznej. Uzyskują w ten sposób uprawnienia do wykonywania swojej pracy także zagranicą.

Europass jest projektem Unii Europejskiej mającym na celu prezentowanie umiejętności zawodowych i kompetencji w sposób czytelny i przejrzysty we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Europass został przyjęty Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji. Europass składa się z pięciu dokumentów: Curriculum Vitae, Paszportu Językowego, Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, Suplementu do Dyplomu i Mobilność. Dwa pierwsze dokumenty można wypełnić samodzielne, pozostałe zaś wydają uprawnione do tego instytucje (źródło: Wikipedia)


data ostatniej modyfikacji: 2019-05-29 10:38:48
Komentarze
Polityka Prywatności