Terminy:  ferie 2021, ferie 2022

Rusza kolejna Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

Prawie 2500 uczniów z 266 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zgłosiło się do pierwszego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Etap szkolny odbędzie się w najbliższą środę 5 grudnia 2018 r. Uczniowie w swoich szkołach zmierzą się z testem składającym się z 50 pytań przygotowanych przez wykładowców WSPiA. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie organizowane jest przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą od 10 lat.

W tym roku do pisania testu podczas I Etapu (szkolnego) Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie przystąpi prawie 2500 Osób. Są to uczniowie z 266 szkół z całej Polski. Największą reprezentację – jak co roku – mają województwa: Podkarpackie (465 osób) i Małopolskie (475 osób).

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. I Etap – Szkolny – Olimpiady odbędzie się 5 grudnia 2018 r. w szkołach uczestników, na terenie całej Polski. Uczniowie będą mieli 60 minut na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 50 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się jeden punkt. Za odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów. Do II Etapu Olimpiady zakwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają minimum 30 pkt. II Etap – Okręgowy – odbędzie się we wszystkich województwach 6 marca 2019 r.

Nagrody

Ostatni III Etap (centralny), do którego przystąpi 30 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowany zostanie 24 kwietnia 2019 roku w rzeszowskim kampusie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Te osoby powalczą o cenne nagrody. Zajęcie I i II miejsca daje możliwość nieodpłatnego studiowania w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej i nieodpłatne zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA. III, IV lub V miejsce pozwala na nieodpłatne studia w WSPiA.

Dodatkowo finaliści i laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie mają możliwość podjęcia studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym nie tylko w WSPiA, ale i m.in. w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Olimpiada co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy Myśla o karierze prawniczej. Do tej pory do I Etapu rozgrywki przystąpiło ponad 20 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Interdyscyplinarna Olimpiada organizowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa. Ma też podnosić świadomości prawną młodzieży, kształtować postawę praworządności i szacunku dla prawa. Uczniowie, którzy uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie muszą znać problematykę dotyczącą różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i ustrojowego. Tematyka Olimpiady obejmuje m.in. wiadomości z zakresu znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce, jak i Europie i świecie.

Przygotowując się do Olimpiady, uczestnicy powinni zwrócić też uwagę na znajomość instytucji życia publicznego m.in. działalność partii politycznych, instytucji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych. Ważną dziedziną, z którą zmierzą się uczestnicy Olimpiady, jest prawo oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także tematyka „praw człowieka”.

 

Pomysłodawcą Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie oraz przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Merytoryczną opiekę nad Olimpiadą sprawuje Rada Programowa. W jej skład wchodzą m.in. prof. Zbigniew Ćwiąkalski (przewodniczący), prof. Ludwik Żukowski oraz prof. Zbigniew Czarnik. W skład Komisji Centralnej wchodzą: prof. Andrzej Witkowski (przewodniczący) oraz prof. Antoni Dral, prof. Krzysztof Eckhardt, prof. Zbigniew Czarnik, prof. Czesław Kłak, dr Marta Pietras-Eichberger, dr Agnieszka Gałakan-Halicka, dr Małgorzata Babula, dr Hubert Kawalec i mgr Rafał Witkowski.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie odbywa się pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i magazynu „Perspektywy”. Dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie znaleźć można na stronie internetowej www.olimpiada.wspia.eu i na Facebooku i Twitterze.

data ostatniej modyfikacji: 2018-12-05 10:14:56
Komentarze
Polityka Prywatności