Terminy: ferie 2019   ferie 2020

UPJPII organizuje warsztaty historyczne dla młodzieży szkół średnich

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II zaprasza młodzież szkół średnich na warsztaty historyczne, które będą się odbywać pod hasłem historia człowieka – człowiek w historii. Spotkania będą organizowane raz w miesiącu.

Każde spotkanie będzie składać się z dwóch części:
  • sesji edukacyjnej w formie wykładu lub prelekcji, poświęconej tematyce danego warsztatu, prezentującej zjawiska społeczne lub kulturowe, przybliżającej dziedzictwo kulturowe nie tylko Polski, ale również Europy i świata. Sesje edukacyjne zostaną poprowadzone przez kadrę naukową naszego Uniwersytetu oraz zaproszonych gości;
  • wyjścia poza uniwersyteckie mury w ramach części drugiej warsztatów. Młodzi adepci nauki znajdą się w miejscach, które zwykle pozostają niedostępne dla przeciętnych turystów czy mieszkańców Krakowa.

Zaplanowany cykl siedmiu spotkań zakończy test wiedzy, którego laureaci otrzymają indeksy Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII oraz cenne nagrody rzeczowe. Natomiast wszystkim osobom regularnie uczestniczącym w zajęciach wydane zostaną certyfikaty. Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów oraz opiekę naukową nad nimi w trakcie warsztatów otrzymają zaświadczenia odpowiednie do celów awansu zawodowego.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Limit miejsc wynosi 40 osób. Zgłoszenia należy kierować drogą e-mailową (podając: imię i nazwisko, adres, telefon lub e-mail, szkołę i klasę) na adres: warsztatyhistoryczne@upjp2.edu.pl najpóźniej do 18 października 2017.


data ostatniej modyfikacji: 2017-10-05 13:52:35
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
EF_220.jpg
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności