Edukacja - artykuły

Terminy: ferie 2019   ferie 2020

Politechnika Łódzka zaopiekuje się szkołami w powiecie Kutnowskim

logo z napisem_300

We wtorek 6 grudnia 2016 r. zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Politechniką Łódzką i Powiatem Kutnowskim. Uroczystość odbędzie się z udziałem rektora prof. Sławomira Wiaka oraz starosty Powiatu Kutnowskiego Krzysztofa Debicha i członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego Artura Gieruli.

Porozumienie o współpracy wspomagającej szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Kutnowskiego dotyczy nauczania kilkunastu przedmiotów. Na liście, poza naukami podstawowymi takimi jak: matematyka, informatyka, fizyka oraz chemia, są także przedmioty kierunkowe: mechatronika, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, biotechnologia.

Politechnika Łódzka wspierać będzie tworzenie i rozwijanie bazy technicznej i dydaktycznej, obejmujące m.in cyfryzacją placówek oświatowych Powiatu Kutnowskiego, a także prowadzić działania popularyzujące wiedzę z nauk ścisłych i technicznych.

Współpraca dydaktyczna ma także służyć podejmowaniu wspólnych projektów edukacyjnych, w tym także tych wykorzystujących Fundusze Unijne.

Wydziały Politechniki Łódzkiej będą wspomagać placówki oświatowe Powiatu Kutnowskiego w realizacji zadań, ściśle zdefiniowanych w odrębnych umowach, związanych np. z przeprowadzeniem zajęć wyrównawczych, zajęć skierowanych do uczniów zdolnych oraz innych działań rozwijających umiejętności uczniów.


data ostatniej modyfikacji: 2016-12-05 10:33:06
Komentarze

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura UTH 13
miniatura architektura
miniatura
Polityka Prywatności