Edukacja - artykuły

Terminy: ferie 2019   ferie 2020

Inauguracja Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka w UMB

15 października 2014 roku (środa) o godz. 16.00 w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Szpitalnej 37 zostanie zainaugurowana III edycja Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka, organizowana przez Komisję ds. Promocji i Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Podczas uroczystej ceremonii przedszkolaki otrzymają m.in. indeksy, programy studiów oraz identyfikatory, a także złożą ślubowanie przed władzami dziekańskimi Wydziału.

PROGRAM  uroczystej inauguracji
UNIWERSYTETU ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA oraz UNIWERSYTETU  ZDROWEGO SENIORA CENTRUM DYDAKTYCZNO-NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UMB ul. SZPITALNA 37

Rada Wydziału formuje orszak - wyjście z Holu Głównego Centrum, kolejność: Członkowie Rady Wydziału, Prodziekani w togach, Dziekan

1/Polonez As-dur wejście orszaku i zajmowanie miejsc:
Na podeście siadają Dziekani, Członkowie Rady Wydziału w pierwszych zarezerwowanych miejscach
sala - 2 pierwsze rzędy zarezerwowane zaproszonym gościom

2. Hymn Państwowy
3. Gaude Mater Polonia
4. Otwarcie uroczystości oraz przemówienie Dziekana
5. Przemówienie prof. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Prodziekan ds. Studenckich
6. Ślubowanie studentów UZP
7. Rozdanie indeksów studentom UZP
8. Występ Dzieci
9. HYMN ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA
10. Przemówienie koordynatora projektu dr n. o zdr. Andrzeja Guzowskiego
11. Przemówienie Pani Dyrektor z Przedszkola
12. Przemówienie Rodziców
13. Pamiątkowe zdjęcie studentów UZP z Radą Wydziału Nauk o Zdrowiu
14. Ślubowanie studentów UZS
15. Rozdanie indeksów studentom UZS
16. Przemówienie Starosty UZS, Danuty Muszyńskiej
17. Przemówienie koordynatora projektu, dr n. o zdr. Mateusza Cybulskiego
18. Przemówienie przedstawiciela studentów UMB
19. Dziekan kończy uroczystość
20. Gaudeamus
21. Wyjście orszaku
22. Pamiątkowe zdjęcie studentów UZS z Radą Wydziału Nauk o Zdrowiu

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:00:25
Komentarze

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci WSB
miniatura Gala absolwenta 2016 - 08
Polityka Prywatności