aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

X Konkurs biochemiczny na UMCS

Już po raz dziesiąty na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się Konkurs biochemiczny, podczas którego młodzież ze szkół licealnych z całej Polski będzie mogła wykazać się swoją wiedzą biochemiczną. Na wydarzenie zapraszamy 5 kwietnia 2019 r., o godz. 10:00 do sali kolumnowej Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS (ul. Akademicka 19, Lublin).

Jest to jedyna tego rodzaju inicjatywa organizowana w Polsce, a liczba jej uczestników wzrasta z każdym rokiem. Do tegorocznej, X edycji, zgłosiło się 127 osób z 35 szkół licealnych. Konkurs ma formułę egzaminu pisemnego, podczas którego uczniowie mają  możliwość wykazania się wiadomościami z różnych obszarów biochemii. Jest to bardzo obszerna dziedzina wiedzy, dlatego też pytania mogą dotyczyć na przykład biochemii klinicznej, enzymologii czy też biochemii stosowanej z elementami biotechnologii i inżynierii genetycznej. Pytania obejmują budowę i charakterystykę wybranych biocząsteczek, mechanizmu podstawowych szlaków biochemicznych oraz współzależności między nimi na poziomie komórkowym, narządowym i całego organizmu. Organizatorzy pytają też uczniów o badania słynnych polskich biochemików, a także o odkrycia biochemiczne nagrodzone Nagrodą Nobla.

Konkurs biochemiczny umożliwia sprawdzenie wiedzy przez uczniów i nauczycieli, co jest bardzo ważne szczególnie dla osób zdających niedługo egzaminy maturalne z biologii i decydujących o wyborze kierunku studiów. Nagrody, które otrzymują zwycięzcy, to przede wszystkim najnowsze wydania książek o tematyce biochemicznej oraz drobne upominki.  Dodatkowo wśród szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie, losowane będą „biochemiczne upominki”, zachęcające uczniów i nauczycieli do samodzielnego eksperymentowania.

W organizację konkursu co roku są zaangażowani przede wszystkim pracownicy Zakładu Biochemii UMCS oraz studenci i doktoranci Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Wydarzenie odbywa się pod patronatem merytorycznym Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Tegoroczna, jubileuszowa edycja konkursu, została objęta patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin oraz Lubelską Kurator Oświaty.

Harmonogram


ostatnia zmiana: 2019-03-26
Komentarze
Polityka Prywatności