Terminy ferii:  ferie 2023, ferie 2024

Jak młodzież postrzega wojnę

„Ryzyko wojny we współczesnym świecie oczami młodzieży” to temat otwartego panelu dyskusyjnego organizowanego przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Spotkania ma na celu pokazanie percepcji i postawy młodzieży wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego. Dyskusja odbędzie się w ramach działającego w Uczelni Podkarpackiego Forum Myśli o Bezpieczeństwie.

Hasłem przewodnim dyskusji organizowanej przez WSPiA są – nabierające dziś szczególnego znaczenia – słynne słowa wypowiedziane w 1961 roku na forum ONZ przez J.F. Kennedy'ego o tym, że „Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości”.  

Panel dyskusyjny pt. „Ryzyko wojny we współczesnym świecie oczami młodzieży” będzie spotkaniem ekspertów-praktyków i przedstawicieli świata nauki z młodzieżą akademicką i licealną. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali nie tylko studenci WSPiA, ale także młodzież współpracująca z Uczelnią w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa oraz studenci z innych uczelni zainteresowani tematyką dyskusji.  

Uczestnicy panelu będą szukać odpowiedzi na bardzo aktualne dziś pytania: czy wojna jest w ogóle legalna? Czy gwarancje prawa międzynarodowego okażą się nieskuteczne? Czy epoka, w której żyjemy – mimo że powszechnie została uznana czasem pokoju, a głoszone hasła wzajemnego szacunku dla suwerenności państw i wartości narodowych to puste frazesy? Czy tragiczne doświadczenia wojen światowych XX wieku - stulecia, w którym dokonano najbardziej przerażających aktów zagłady ludzkości, odeszły w zapomnienie?  

Podczas dyskusji będzie można poznać rolę i znaczenie wojskowych misji  zagranicznych w rozwiązywaniu konfliktów o skali międzynarodowej, przegląd najważniejszych konfliktów zbrojnych na przełomie XX i XXI wieku, przepisy prawa międzynarodowego dotyczące wojen we współczesnym świecie oraz znaczenie narodowości, tożsamości, solidaryzmu w kontekście konfliktu na Ukrainie.  

Z wystąpień absolwentów, studentów i młodzieży dowiemy się jak młodzi obywatele odbierają konflikt zbrojny na Ukrainie, jakie znaczenie współczesnych konfliktach ma dezinformacja oraz jak zmieniają się współczesne konflikty, czyli od kinetyki do cybernetyki. Mowa będzie także o szowinizmie w Europie jako efekcie ubocznym globalizacji i organizacjach i sojuszach międzynarodowych w konfrontacji z ryzykiem wojny.  

W panelu uczestniczyć będą: prof. dr. hab. gen. bryg. (r) Janusz Kręcikij, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; dr hab. gen. bryg. (r) Tomasz Bąk, wykładowca WSPiA; dr Agata Furgała, Prorektor WSPiA, Dziekan Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dr Marta Pietras-Eichberger, Prodziekan Kolegium Prawa, Pełnomocnik Rektora WSPiA ds. Współpracy Międzynarodowej oraz dr Grzegorz Krzeszowski, EMBA, wykładowca WSPiA.  

Bardzo ważny głos w dyskusji zabiorą również studenci kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA: Bilal Hałdys, Bartosz Kłoda, Dawid Miąsik i Stanislav Smochko. Swoje spojrzenie na wojnę przedstawią także pochodzący z Ukrainy Heorhii Kvekveskiri i Nikita Murenko, absolwenci kierunku Prawo w WSPiA. Swój referat zaprezentuje także Hubert Pańtak, uczeń klasy III w II LO w Łańcucie.  

Panel dyskusyjny pt. „Ryzyko wojny we współczesnym świecie oczami młodzieży” organizowana jest przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w ramach Podkarpackiego Forum Myśli o Bezpieczeństwie. Odbędzie się w środę 2 marca 2022 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w formie on-line na platformie TEAMS. 

Plan panelu dyskusyjnego


data ostatniej modyfikacji: 2022-03-01 11:03:44
Komentarze
Polityka Prywatności