aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

Projekt UMCS i Miasta Lublin - "Przedsiębiorcza młodzież"

Rozpoczyna się pierwsza edycja projektu „Przedsiębiorcza Młodzież”, będącego wspólną inicjatywą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Urzędu Miasta Lublin. Jego celem jest rozwijanie wśród młodzieży kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie postaw przedsiębiorczych. Jest to kolejne wydarzenie wpisujące się w serię wydarzeń związanych z otrzymaniem przez Miasto Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Wychodzimy z nową inicjatywą kierowaną do młodych mieszkańców Lublina. Z myślą o ich dobrym starcie w dorosłość, rozpoczęciu życia zawodowego czy kolejnych etapów nauki, chcemy wprowadzić naszą młodzież w tematykę szeroko pojętej przedsiębiorczości. Edukacja w tym zakresie pozwoli na świadome wybory, kształtowanie zainteresowań i wybranie kierunku rozwoju zawodowego. Projekt stanowi kontynuację dotychczas realizowanego wraz z partnerami Miasta Lublin innowacyjnego projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”, skierowanego do młodszych uczniów – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Projekt „Przedsiębiorcza Młodzież” jest adresowany do uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Lublin. Uczniowie wezmą udziału w specjalistycznych warsztatach prowadzonych przez pracowników UMCS, a także w wizytach studyjnych u znanych lubelskich przedsiębiorców, również z sektora kreatywnego. Uczestnicy będą również mieli realny wpływ na promocję projektu poprzez tworzenie profesjonalnych relacji medialnych z jego przebiegu pod opieką specjalistów z Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Wartością dodaną dla uczniów będzie możliwość uczestniczenia w Akademii Przedsiębiorczości UMCS i zwiedzenia kampusu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Biorący udział w projekcie uczniowie będą mogli wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas warsztatów i zrealizować projekty doradcze dla lubelskich przedsiębiorców z zakresu promocji produktów w social mediach. Projekty te mogą zostać zgłoszone do Konkursu na najlepszy projekt doradczy, w którym przewidziane są nagrody.

Dla nauczycieli – opiekunów uczniów – przewidziany jest pakiet szkoleń i warsztatów m.in. z zakresu zarządzania stresem, zarządzania zasobami ludzkimi, czy pracy z młodzieżą.

Rekrutacja uczestników i partnerów projektu rozpoczyna się dziś, 24 stycznia, i będzie trwać do 6 lutego 2022 r. Do udziału zgłaszać mogą się placówki oświatowe, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Lublin oraz przedstawiciele przemysłów kreatywnych, dla których równie ważne, jak dla organizatorów, jest wspieranie postaw przedsiębiorczych u młodzieży. Przewiduje się, że w pierwszej edycji projektu udział weźmie około 300 uczniów (10 klas) z lubelskich szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji znajdują się na stronie: https://gospodarczy.lublin.eu/przedsiebiorcza-mlodziez

Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 pilotażowa edycja projektu zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej, z zachowaniem niezbędnych zasad reżimu sanitarnego. Projekt jest realizowany we współpracy z lubelskimi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami przemysłów kreatywnych.

Kontakt dla przedsiębiorców i przedstawicieli przemysłów kreatywnych:

Monika Król

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości

Urząd Miasta Lublin

tel.: +48 81 466 25 00

mail: mkrol@lublin.eu

 

Kontakt dla placówek oświatowych:
Bartłomiej Twarowski

Wydział Ekonomiczny UMCS

tel.: 725 336 885 (proszę nie publikować numeru kom.)

mail: b.twarowski@umcs.pl

ostatnia zmiana: 2022-01-24
Komentarze
Polityka Prywatności