Terminy ferii:  ferie 2023, ferie 2024

Zdobądź wiedze w ramach Akademii Wiedzy o Zdrowiu!

Trwa ogólnopolski projekt edukacyjny Akademia Wiedzy o Zdrowiu. To już druga edycja projektu.

Celem projektu „Akademia Wiedzy o Zdrowiu” jest propagowanie wśród młodzieży prozdrowotnych nawyków związanych ze stylem życia oraz wiedzy o zdrowiu z uwzględnieniem takich dziedzin jak: dietetyka, chemia, chemia kosmetyczna, chemia żywności, kosmetologia, aktywność ruchowa, rozwój osobisty.

Zapraszamy do udziału w zajęciach w formie warsztatów, laboratoriów, pracowni.

Zajęcia prowadzone są w formie online i stacjonarnie [w zależności od sytuacji epidemicznej] przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia oraz Partnerów Uczelni. Udział w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.

Czas trwania – warsztaty, laboratoria, pracownie

Program Akademii podzielony został na trzy części: warsztaty, laboratoria, specjalistyczne pracownie.

Warsztaty online w obszarach tematycznych [ dietetyka, chemia -„chemia w naszym życiu”, rozwój osobisty], czas trwania: 45 min, zajęcia w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie w formie stacjonarnej w obszarach tematycznych: kosmetologia, chemia kosmetyczna, chemia żywności, [ograniczona liczba osób, maksymalnie do 16 osób, uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych uzależniona jest od sytuacji epidemicznej] – czas trwania: 60 - 90 min

Uczestnicy projektu mają szansę otrzymać imienne certyfikaty oraz wziąć udział w quizach, wyzwaniach, konkursach, z nagrodami ufundowanymi przez Partnerów Projektu.Certyfikaty wydawane są przy uczestnictwie w min. 5 warsztatach Akademii Wiedzy o Zdrowiu.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich z całej Polski.

W ramach Akademii Wiedzy o Zdrowiu niektóre Szkoły będą mogły przystąpić do programu „Zdrowa Szkoła” po spełnieniu określonych warunków oraz wziąć udział w warsztatach edukacyjnych w formie stacjonarnej na „ zamówienie” w swojej Szkole lub w siedzibie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Projekt trwa do 30 kwietnia 2022 r.

Organizatorem projektu jest Wyższa Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.


data ostatniej modyfikacji: 2022-01-20 12:10:09
Komentarze
Polityka Prywatności