Terminy ferii:  ferie 2023, ferie 2024

Konkurs Językowy „Faces of America”

Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS serdecznie zapraszają do uczestnictwa w VII edycji Konkursu Językowego „Faces of America”, który odbędzie się w dniu 21 marca 2022 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Konkurs Językowy „Faces of America” jest wydarzeniem cyklicznym z kilkuletnią tradycja, którego głównym celem jest promowanie znajomości języka angielskiego i podniesienie poziomu umiejętności językowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, a także popularyzowanie szeroko rozumianej wiedzy na temat kultury amerykańskiej. Począwszy od pierwszej edycji (marzec 2015 r.), konkurs skierowany był do uczniów ze szkół partnerskich UMCS z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego. Do uczestnictwa w tegorocznej edycji konkursu UMCS serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju.

Konkurs składa się z trzech etapów.

W pierwszym etapie uczniowie mają za zadanie przygotowanie pracy konkursowej w formie eseju (limit słów: 250) na jeden z trzech proponowanych tematów:

„Is America still the country of opportunity?”,

„What do foreigners love or hate about America?”,

„What is your view of the U.S.A in 2050?”.

Esej zostanie oceniony przez komisję konkursową według takich kryteriów jak: wartość merytoryczna, język oraz innowacyjność. Zgłoszenia do pierwszego etapu konkursu należy przesyłać do 11.02.2022 r. na adres mailowy: konkurs.umcs@umcs.pl. Uczestnikiem konkursu jest drużyna złożona z trzech przedstawicieli szkoły, która w ww. terminie zgłosi swój udział przesyłaj±c mailowo: pracę konkursową, nazwę szkoły, dane osobowe członków drużyny (imiona, nazwiska) oraz nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna drużyny. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu nastąpi 1.03.2022 r. Na podstawie przesłanych prac konkursowych wyłonionych zostanie 10 drużyn, które zostaną zakwalifikowane do etapu drugiego.

Etap drugi będzie polegał na rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego wielokrotnego wyboru z zakresu znajomości kultury i języka angielskiego, po czym do trzeciego etapu – finałowego wybranych zostanie pięć najlepszych zespołów, które wezmą udział w quizie kulturowym wzbogaconym o elementy multimedialne.

Etap drugi i trzeci odbędę się 21.03.2022 r. podczas Drzwi Otwartych UMCS.

Wszyscy uczestnicy drugiego etapu konkursu otrzymają oryginalne gadżety z logo UMCS oraz pamiątkowe dyplomy, najlepsi zaś cenne nagrody rzeczowe.

Organizatorzy wydarzenia: Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.


data ostatniej modyfikacji: 2022-01-21 13:56:16
Komentarze
Polityka Prywatności