Terminy:  ferie 2021, ferie 2022

Trwa nabór do Akademii Viessmann

logo-akademia-viessmann

Akademia Viessmann prowadzi rekrutację na rok 2020/2021. Start zajęć we wrześniu.

Co daje ukończenie szkoły?

Technik Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i Instalator OZE, zawsze znajdą dobrze płatną pracę …

Zdobędziesz unikalne umiejętności

Szkoła nowoczesnych technik grzewczych, taka jak Szkoła Viessmann, to nie tylko obowiązek potrzebny żeby zdobyć przysłowiowy „papierek” uprawniający do wykonywania zawodu. W naszej szkole kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne. Tak więc, wiedza zdobyta na zajęciach to nie tylko sucha teoria, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności i wiele godzin ćwiczeń przy prawdziwych instalacjach.
Podejście takie sprawia, że nasi absolwenci zyskują niezbędne doświadczenie i oswajają się z czynnościami zawodowymi, a nie tylko z terminologią fachową. Ich przygotowanie jest więc wystarczające aby natychmiast po zdobyciu dyplomu rozpocząć pracę w zawodzie.
Wiedzę i umiejętności absolwentów potwierdza świadectwo państwowe oraz certyfikaty firmy Viessmann. Absolwenci Szkoły Viessmann mogą łatwo uzyskać certyfikaty: Certyfikowany Instalator OZE – bez dodatkowych szkoleń i znacznie taniej.

Więcej: Certyfikowany Instalator OZE

Łatwo znajdziesz pracę

Zdobycie umiejętności technika i instalatora OZE gwarantuje dobre zarobki i pewną pracę, zwłaszcza jeśli pracujesz na własny rachunek – własna działalność gospodarcza (własna firma).

Więcej: Jak i gdzie założyć własną firmę ?

Dobrzy Fachowcy OZE są coraz bardziej rozchwytywani na rynku pracy, nie mogą też narzekać na niskie zarobki. Są poszukiwani zarówno przez firmy instalacyjne, biura projektowe, hurtownie, jak i duże koncerny produkujące i sprzedające urządzenia i systemy OZE. Specjalista w OZE może znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie eksploatuje się takie instalacje.
O tym, że są potrzebni, może świadczyć wprowadzony niedawno system certyfikacji instalatorów – Certyfikowany Instalator OZE.

Zdobędziesz kwalifikacje uznawane w UE

Nasi Absolwenci, po pomyślnie zdanym państwowym egzaminie z kwalifikacji zawodowych, uzyskują Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, w wersji polsko- i angielskojęzycznej. Uzyskują w ten sposób uprawnienia do wykonywania swojej pracy także zagranicą.

Europass jest projektem Unii Europejskiej mającym na celu prezentowanie umiejętności zawodowych i kompetencji w sposób czytelny i przejrzysty we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Europass został przyjęty Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji.
Europass składa się z pięciu dokumentów: Curriculum Vitae, Paszportu Językowego, Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, Suplementu do Dyplomu i Mobilność. Dwa pierwsze dokumenty można wypełnić samodzielne, pozostałe zaś wydają uprawnione do tego instytucje (źródło: Wikipedia)

Więcej:
Oficjalna strona projektu Europass


data ostatniej modyfikacji: 2020-06-01 13:07:29
Komentarze
Polityka Prywatności