Terminy:  ferie 2021, ferie 2022

Bezpłatny kurs tworzenia gier dla młodzieży ze Śląska

Bezpłatny kurs tworzenia gier

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie organizuje bezpłatny kurs tworzenia gier, który adresowany jest do uczniów szkół średnich z województwa śląskiego.

Kurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach. W pierwszym uczestnicy projektu będą zobowiązani do wypełnienia i przesłania do biura projektu formularza opisującego koncepcję gry rozwojowej. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję konkursową. 20 najlepszych pomysłów zostanie zaproszona do II etapu kursu.

I etap – 01.06.2019 r. – 02.07.2019 r. do godz. 23.59, w tym:
a)nadsyłanie koncepcji gier do 28.06.2019 r. do godz.23.59;
b)ocena i publikacja listy rankingowej do 02.07.2019 r. do godz. 23.59.

Etap II – 01.07.2019 – 30.09.2019

Harmonogram spotkań – warsztaty

Temat: Opracowanie pomysłu oraz przygotowanie/przetestowanie prototypu
papierowego

  • 05.07.2019 – 10:00 – 14:15 (5 godz.)
  • 12.07.2019 – 10:00 – 14:15 (5 godz.)

Temat: Przygotowanie assetów graficznych

  • 19.07.2019 – 10:00 – 14:15 (5 godz.)
  • 26.07.2019 – 10:00 – 14:15 (5 godz.)
  • 16.08.2019 – 10:00 – 14:15 (5 godz.)

Temat: Przygotowanie prototypu w Unity

  • 02.08.2019 – 10:00 – 14:15 (5 godz.)
  • 09.08.2019 – 10:00 – 14:15 (5 godz.)
  • 23.08.2019 – 10:00 – 14:15 (5 godz.)

SUMA: 40 godzin

Harmonogram spotkań – konsultacje

Temat: Praca nad mechanikami w grze

Termin: 30.08.2019 – 10:00 – 14:45 (6 godz.)

Temat: Praca na assetami/poprawki

Termin: 06.09.2019 – 10:00 – 15:30 (7 godz.)

Temat: Programowanie/finalny build

Termin: 13.09.2019 – 10:00 – 15:30 (7 godz.)

III etap kursu obejmuje prezentację grywalnych prototypów gry przed jury (komisją). Wyłonienie laureatów odbędzie się na podstawie oceny zaprezentowanych gier – według przygotowanego zbioru kryteriów i skali ocen, które zostały ujęte w karcie oceny – załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Ocena prezentacji będzie prowadzona na bieżąco, następnie zostaną zsumowane oceny członków jury, co pozwoli na wyłonienie laureat.

Więcej informacji oraz regulamin na: http://www.mar.gwsp.edu.pl


data ostatniej modyfikacji: 2019-06-19 11:38:59
Komentarze
Polityka Prywatności