Edukacja - artykuły

Terminy: ferie 2019   ferie 2020

LIGA STAROŻYTNICZA DLA UCZNIÓW

Do 5 października 2018 r. będą przyjmowane zgłoszenia do XII edycji "Ligi starożytniczej". Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego jest współorganizowany przez Katedrę Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Doroczny cykl spotkań, których celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań antykiem oraz kształtowanie wśród młodzieży świadomości wspólnej tradycji europejskiej, odbywa się dzięki współpracy filologów klasycznych z UMK, Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Fundacji Traditio Europae oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. "Liga starożytnicza" ma formę konkursu.

Zajęcia w ramach „Ligi starożytniczej” są zaplanowane na jedną sobotę w miesiącu w okresie od października 2018 r. do maja 2019 r. (z wyjątkiem grudnia). Program przewiduje 7 spotkań, które będą miały miejsce w budynkach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Będą rozpoczynać się o godz. 11:00 (szczegółowy terminarz zostanie przedstawiony na pierwszym spotkaniu). Każde spotkanie będzie składać się z dwóch części:

  • specjalnie przygotowanego dla młodzieży atrakcyjnego wykładu lub warsztatów badawczych, prowadzonych przez specjalistów z dziedziny kultury antycznej, pracowników naukowych i doktorantów;

  • części testowej, w której uczniowie będą odpowiadać na pytania sformułowane na podstawie wysłuchanego przez nich wykładu lub zajęć, a także podanej z wyprzedzeniem lektury.

Podczas każdego spotkania uczeń będzie mógł uzyskać 10 pkt. za odpowiedzi na pytania testowe dotyczące zajęć, w których właśnie wziął udział oraz, od drugiego spotkania począwszy, 5 pkt. za odpowiedzi na pytania dotyczące poprzednich zajęć oraz podanej lektury. Łączna suma punktów, jakie może zdobyć uczeń, który weźmie udział we wszystkich zajęciach i odpowie bezbłędnie na wszystkie pytania w kolejnych testach wynosi 100 (1 spotkanie – 10 pkt., 6 spotkań po 15 pkt.). Każdy z uczestników programu będzie gromadził punkty na swym indywidualnym koncie. Podczas uroczystego zakończenia „Ligi starożytniczej” najlepsi w tej rywalizacji uczniowie zostaną uhonorowani dyplomami oraz nagrodami.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nazwę Szkoły i klasę, datę urodzenia, nazwisko wychowawcy lub nauczyciela kierującego, kontaktowy numer telefonu oraz adres e-mail ucznia należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ligastarozytnicza@interia.eu. Uczestnicy poniżej 16. roku życia zobowiązani są dostarczyć zgodę rodziców na przetwarzanie ich danych osobowych (w innym wypadku nie mogą brać udziały w konkursie).

Regulamin "Ligi starożytniczej"

Fundacja Traditio Europae na FB


data ostatniej modyfikacji: 2018-09-21 15:08:45
Komentarze

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
boks_podyplomowe.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura
miniatura Gala absolwenta 2016 - 10
Polityka Prywatności