Edukacja - artykuły

Terminy: ferie 2019   ferie 2020

Konkurs Ekonomia z ludzką twarzą

Katedra pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym HaeR oraz firmą IKEA organizuje konkurs pt. "Ekonomia z ludzką twarzą". Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu polityki społecznej, rynku pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, niezależnie od profilu szkoły i klasy (w przypadku osób niepełnoletnich, konieczna będzie zgoda rodziców na udział w konkursie).

W pierwszym etapie konkursu uczniowie rozwiązują wybrane studium przypadku przygotowane przez partnera merytorycznego (IKEA Business Service Center Sp. z o.o) lub stworzone przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W etapie drugim dwudziestu uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów weźmie udział w teście wiedzy odbywającym się
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Zgłoszenie do konkursu zawierające rozwiązanie studium przypadku powinno zostać nadesłane do dnia 12.01.2018.

W ramach konkursu zostaną przyznane trzy nagrody główne o łącznej wartości 4500 zł oraz nagrody rzeczowe. Ponadto wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do II etapu wezmą udział w
warsztatach organizowanych przez członków Studenckiego Koła Naukowego HaeR działającego przy Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Więcej informacji 

data ostatniej modyfikacji: 2017-11-24 12:03:21
Komentarze

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności