aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

Politechniczne liceum działa już od 10 lat

logo z napisem_300

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej obchodzi jubileusz. Obchody 10-lecia szkoły zaplanowano w sobotę 21 października 2017 r. Ich oficjalna część rozpocznie się o godz. 10:30 w Sali Widowiskowej PŁ, przy al. Politechniki 3a.

Politechniczne liceum to jedna z najlepszych szkół w Polsce. Dochowało się już 670 absolwentów. Zdecydowaną ich większość spotkamy w Politechnice Łódzkiej, ale także na innych uczelniach w Polsce oraz w uczelniach zagranicznych, jak Cambrige, Edynburg, Glasgow, Aberdeen. Aktualnie w 11 klasach kształci się 287 uczniów PLO PŁ.

W budynku szkoły zaplanowano od 14:30 do 16:30 spotkania "po latach". Elementem jubileuszu jest oczywiście Bal Absolwentów.

Liceum PŁ co roku jest na czołowych miejscach w ogólnopolskich rankingach. W 2017 roku znalazło się na 2. miejscu w Rankingu Liceów Województwa Łódzkiego 2017, a na 16. miejscu w Polsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących.

Wsparciem dla rozwoju kształcenia w liceum PŁ są kontakty międzynarodowe ze szkołami w Rosji, na Ukrainie i w Niemczech.

W latach 2008 - 2012 w szkole realizowane były dwa projekty edukacyjne finansowane ze środków unijnych na łączną kwotę przekraczającą dwa miliony trzysta tysięcy złotych. Jak wyjaśnia dyrektor mgr Tomasz P. Kozera - Dzięki projektom udało się przeprowadzić dodatkowo ponad 6,5 tysiąca godzin zajęć z matematyki, fizyki, chemii i ICT, z języka angielskiego oraz języka polskiego z elementami wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie i historii. Pozyskane środki wsparły też doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i multimedialny, a uczniowie otrzymali między innymi komplety pomocy dydaktycznych i podręczników.

W latach 2011 - 2012 szkoła realizowała Wielostronny Partnerski Projekt Szkół w ramach Programu Comenius wraz ze szkołami z Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Szwecji. - Nawiązanie współpracy z tymi szkołami było możliwe dzięki portalowi eTwinning, gdzie już wcześniej nasi uczniowie kontaktowali się za pośrednictwem mediów elektronicznych ze swoimi rówieśnikami z innych krajów - wyjaśnia dyrektor Kozera. - Projekt nosił tytuł "Living in my city, Improving my city" i jego celem było stworzenie przewodników po miastach, w których znajdują się szkoły biorące udział w projekcie. Przewodniki te miały być przeznaczone dla młodych ludzi poszukujących ciekawych miejsc i sposobów spędzania wolnego czasu. Projekt stwarzał również niepowtarzalną szansę poznania kultury i różnych aspektów życia codziennego innych krajów europejskich. Każda ze szkół prezentowała swoją aktywność na specjalnie do tego celu stworzonej stronie internetowej.

W roku 2014 szkoła przystąpiła do drugiego projektu będącego częścią programu Comenius "Uczenie się przez całe życie", polegającego na wymianie młodzieży z Cyprem, w ramach którego propagowano zasady fair-play w sporcie, życiu i internecie. Program dotyczył również poznania kultury, historii i tradycji Polski i Cypru.

Warto również podkreślić postawę społeczną samych uczniów, m.in. w ramach jednego z projektów przeprowadzili zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z zakresu sposobów efektywnej nauki - jak w tym samym czasie przyswoić znacznie więcej wiedzy i co robić by taka wiedza pozostała na dłużej w pamięci.

Uczniowie szkoły mają na swoim koncie wiele sukcesów. Są laureatami i finalistami konkursów (m.in. Piramida Matematyczna, First Step to Success, Edu Arctic, Polskiej Edycji Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców EUCYS 2017, konkursów językowych) i olimpiad (m.in.: Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada Statystyczna, Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności etc.). Ich uzdolnienia doceniają fundatorzy różnych stypendiów, m.in. Stypendium Krajowego Funduszu Na Rzecz Dzieci, Stypendium Naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego.

Juliusz Neuman - absolwent roku szkolnego 2016/2017 brał udział w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej
w Indonezji i indywidualnie zajął III miejsce na świecie.

Jakub Szczepanik uplasował się na 20. miejscu w Polsce w rankingu uczniów, którzy najlepiej zdali maturę w sesji maj 2017.


ostatnia zmiana: 2017-10-16
Komentarze
Polityka Prywatności