Edukacja - artykuły

UPJPII organizuje warsztaty historyczne dla młodzieży szkół średnich

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II zaprasza młodzież szkół średnich na warsztaty historyczne, które będą się odbywać pod hasłem historia człowieka – człowiek w historii. Spotkania będą organizowane raz w miesiącu.

Każde spotkanie będzie składać się z dwóch części:
  • sesji edukacyjnej w formie wykładu lub prelekcji, poświęconej tematyce danego warsztatu, prezentującej zjawiska społeczne lub kulturowe, przybliżającej dziedzictwo kulturowe nie tylko Polski, ale również Europy i świata. Sesje edukacyjne zostaną poprowadzone przez kadrę naukową naszego Uniwersytetu oraz zaproszonych gości;
  • wyjścia poza uniwersyteckie mury w ramach części drugiej warsztatów. Młodzi adepci nauki znajdą się w miejscach, które zwykle pozostają niedostępne dla przeciętnych turystów czy mieszkańców Krakowa.

Zaplanowany cykl siedmiu spotkań zakończy test wiedzy, którego laureaci otrzymają indeksy Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII oraz cenne nagrody rzeczowe. Natomiast wszystkim osobom regularnie uczestniczącym w zajęciach wydane zostaną certyfikaty. Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów oraz opiekę naukową nad nimi w trakcie warsztatów otrzymają zaświadczenia odpowiednie do celów awansu zawodowego.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Limit miejsc wynosi 40 osób. Zgłoszenia należy kierować drogą e-mailową (podając: imię i nazwisko, adres, telefon lub e-mail, szkołę i klasę) na adres: warsztatyhistoryczne@upjp2.edu.pl najpóźniej do 18 października 2017.


data ostatniej modyfikacji: 2017-10-05 13:52:35
Komentarze

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Pectus w Klubie Studenckim Zemsta Docenta