aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

Politechnika Łódzka wspiera rozwój młodzieży szkolnej

Politechnika Łódzka współpracuje z wieloma szkołami z województwa łódzkiego, wspierając uczniów w rozwoju ich talentów i wiedzy z nauk ścisłych. W czwartek 22 czerwca 2017 roku uczelnia i trzy szkoły ogólnokształcące podpisały umowy o współpracy.

Politechnika objęła patronatem XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi, Katolickie Publiczne LO im św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu. Sygnatariuszami porozumienia byli: prorektor ds. kształcenia prof. Grzegorz Bąk oraz dyrektorzy: Alicja Wojciechowska (XXV LO), Renata Tatara (II LO) i ks. Konrad Świstak (Katolickie Publiczne LO).

Na czym polega współpraca z uczelnią?

Jak podkreśla prorektor ds. kształcenia prof. Grzegorz Bąk, Politechnika Łódzka obejmując patronat, pomaga wybitnie uzdolnionym uczniom w realizacji projektów dydaktycznych i naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem olimpiad przedmiotowych. Uczniowie klas, które realizują rozszerzony program matematyki, fizyki, chemii bądź informatyki, są zapraszani do udziału w wybranych zajęciach wykładowych i laboratoryjnych prowadzonych na Politechnice Łódzkiej oraz takich, które są specjalnie dla nich przygotowane. Pracownicy naukowo dydaktyczni PŁ prowadzą zajęcia z uczniami ze szczególnym akcentem na przedmioty doświadczalne. Młodzież szkolna jest też angażowana w projekty Studenckich Kół Naukowych oraz zachęcana do udziału w sesjach naukowo-dydaktycznych i do popularyzacji nauki.

- Mamy podpisane umowy patronackie z kilkunastoma szkołami ponadgimnazjalnymi. Prowadzone są również rozmowy z innymi szkołami i placówkami edukacyjnymi z regionu, które w najbliższym czasie rozpoczną współpracę z Politechniką Łódzką. Zakres współpracy pomiędzy PŁ i szkołami ma ulegać ciągłym modyfikacjom i poszerzaniu oferty edukacyjnej dla uczniów w miarę zdobywania doświadczeń - mówi pełnomocnik rektora ds. promocji uczelni w środowisku szkolnym, dr Rafał Ledzion.


ostatnia zmiana: 2017-06-22
Komentarze
Polityka Prywatności