Terminy:  ferie 2021, ferie 2022

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego w TFLS

Szkoła Języków Obcych TFLS organizuje kurs z angielskiego przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty.

  • Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego obejmuje zagadnienia gramatyczne oraz leksykalne wymagane na egzaminie, który ma formę pisemną, oraz utrwala wiedzę na poziomie A2+/B1. Kurs obejmuje 60 godz.lekcyjnych (45 min,)

  • Zajęcia realizowane są w oparciu o specjalny program dydaktyczny opracowany na podstawie szczegółowych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, który jest zgodny z podstawą programową, a w szczególności wykorzystuje on testy z CKE oraz testy z repetytoriów. 
  • Na kursie rozwijane są następujące umiejętności: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi. Kursanci zapoznają się ze wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych, strategiami ułatwiającymi rozwiązywanie zadań oraz systemem oceniania.  
  • W trakcie kursu są przewidziane okresowe sprawdziany. Mają one na celu utrwalenie przerobionego materiału oraz sprawdzenie aktualnego stanu wiedzy uczestników szkolenia.
  • Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów, którzy są przygotowani merytorycznie oraz posiadają doświadczenie w prowadzeniu kursów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

data ostatniej modyfikacji: 2019-09-30 14:23:20
Komentarze
Polityka Prywatności