aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

Wielkimi krokami zbliża się 21 edycja Dnia Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Dział: edukacja

Projekt Dzień przedsiębiorczości skierowany jest do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych. Sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji dotyczących ich dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez kilkugodzinne praktyki w wybranym miejscu pracy uczniowie i uczennice mają możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, zapoznania się w praktyce z jego specyfiką oraz pozyskania informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania. Bardzo istotne jest również włączenie środowiska dorosłych do przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy oraz zaktywizowanie przedsiębiorców na rzecz edukacji.

Dzień przedsiębiorczości odbędzie się 20 marca 2024 r., ale przygotowania do realizacji programu rozpoczynają się w dużo wcześniej. Szkolni koordynatorzy przygotowują uczniów, dyrekcję i rodziców do udziału w projekcie.

W ciągu Dnia przedsiębiorczości uczeń będzie towarzyszył wolontariuszowi - pracownikowi danej firmy czy instytucji - przez kilka godzin. W tym czasie zapozna się ze specyfiką wybranego przez siebie stanowiska pracy, zakresem obowiązków, wykona proste zadania, pozyska informacje na temat predyspozycji, wymaganego wykształcenia czy niezbędnych umiejętności.

Organizatorem Dnia Przedsiębiorczości jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości będąca pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Nasze programy przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. Oferujemy wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy.

Fundacja działa w ramach największej na świecie pozarządowej organizacji edukacyjnej Junior Achievement Worldwide. Pierwsza taka placówka powstała w 1919 roku w Stanach Zjednoczonych. Organizacja ta w latach 2022, 2023 i 2024 nominowana została do Pokojowej Nagrody Nobla.

Wszystkie edycje Dnia przedsiębiorczości spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów i uczennic oraz szkół, jak również firm i instytucji. W ostatniej, 20. edycji uczestniczyło 18 943 uczniów i uczennic z 270 szkół ponadpodstawowych z całej Polski oraz ponad 9000 wolontariuszy i wolontariuszek z 9200 instytucji i firm.

Więcej informacji na stronie:

www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl


ostatnia zmiana: 2024-03-14
Komentarze
Polityka Prywatności