aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

Akademeia High School ogłasza konkurs stypendialny dla licealistów

Zapraszamy ambitnych, kreatywnych uczniów do udziału w konkursie stypendialnym, gdzie oferujemy trzy rodzaje stypendiów: akademickie, muzyczne oraz artystyczne. Stypendia obejmują cały okres nauki w liceum (4 lata) lub dwa ostatnie lata zakończone maturą A Level. Program prowadzony jest w języku angielskim.

Pragniemy wesprzeć wybitnie zdolnych uczniów, którzy z przyczyn ekonomicznych nie mogą ubiegać się o przyjęcie do naszego liceum w trybie standardowym. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia akademickie oraz wyniki rekrutacji w Akademei High School.

Zainteresowanych uczniów prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego online do dnia 15 marca 2024 roku. Wysokość stypendium zależy od dochodu rodziny i może wynosić od 5% do pełnego stypendium (100%). Stypendia są przyznawane na cały okres nauki w AHS, pod warunkiem kontynuowania osiągania bardzo dobrych wyników akademickich.

Harmonogram konkursu:

  • 15.03.24 – zamknięcie formularza zgłoszeniowego online
  • 15.04.24 – publikacja listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu
  • 17-18.05.24 – dni rekrutacyjne dla wszystkich zaproszonych kandydatów w szkole
  • 10.06.24 – ogłoszenie wyników konkursu stypendialnego

ostatnia zmiana: 2024-02-19
Komentarze
Polityka Prywatności