aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

Ruszają zapisy do VIII edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie

Bezpłatne studia w WSPiA, zakwaterowanie w mieszkaniu uczelnianym, zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej oraz cenne upominki rzeczowe to nagrody, które można wygrać w Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie. Jak co roku Konkurs organizuje WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Na zgłoszenia do VII edycji wydarzenia czekamy do 15 stycznia 2024 r.

Bezpieczna Przyszłość

Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów zarówno z Podkarpacia, jak i z Lubelszczyzny i Małopolski. W przeprowadzonych dotychczas siedmiu edycja Konkursu wzięło udział ponad 3800 osób z Podkarpacia, Małopolski, Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. Są to głównie uczniowie ze szkół, w których działa prowadzona przez WSPiA Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa. Konkurs organizowany przez WSPiA jest jednym z elementów – stworzonego przez prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA – programu edukacyjno-badawczego „Bezpieczna Przyszłość”.

Podkarpackiego Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie podzielony jest na dwa etapy. Jego celem jest wyłonienie osoby z największą wiedzą z zakresu szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa i prawa. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody ufundowane przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Do wygrania są m.in.: bezpłatne studia w WSPiA, zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia, bezpłatne miejsce w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA oraz cenne nagrody rzeczowe.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na stronę konkursu i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny on-line. Na zgłoszenia uczniów i szkół, w których zostanie przeprowadzony I etap konkursu czekamy do poniedziałku 15 stycznia 2024 r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu https://konkurs.wspia.eu/

Harmonogram konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w styczniu i lutym 2024 r. I Etap (szkolny) odbędzie się 25 stycznia 2024 r. Uczniowie zmierzą się wtedy z testem on-line jednokrotnego wyboru złożonym z 30 pytań. Na odpowiedź będą mieli 30 minut. Do II Etapu Konkursu przejdą uczestnicy, którzy odpowiedzą prawidłowo na co najmniej 60 proc. pytań. Wyniki I etapu ogłoszone zostaną w poniedziałek 29 stycznia 2024 r.

II Etap konkursu, czyli Finał odbędzie się 22 lutego 2024 r. w kampusie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Jak co roku podzielony zostanie na dwie części. W pierwszej wszyscy zakwalifikowani uczniowie będą rozwiązywać test złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Na odpowiedzi będą mieli 30 minut. W drugiej części Konkursu uczniowie będą udzielać pisemnej odpowiedzi na 1 zagadnienie wybrane z zestawu 3 pytań problemowych. Na odpowiedź będą mieli 20 minut. Maksymalnie mogą zdobyć 10 punktów. Zwycięzców Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie poznamy 7 lutego 2024 r.

Wiedza potrzebna do zwycięstwa

Uczestnicy Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie muszą wykazać się wiedzą na temat szeroko pojmowanej problematyki bezpieczeństwa w tym m.in. zasad ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, systemu instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Powinni znać podstawy prawne ścigania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz dysponować podstawową wiedzą z zakresu kryminalistyki i kryminologii. Tematyka konkursu obejmuje także zagadnienia z obszaru podstaw ustroju RP, instytucji państwowych, instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych w odniesieniu do zadań zapewnienia bezpieczeństwa.

Konkurs

Podkarpacki Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowany jest przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą po raz ósmy. Konkurs ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół średnich postaw patriotycznych, popularyzację wiedzy na temat systemu obronności RP i obowiązków instytucji i obywateli w tym zakresie. Promuje umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych, edukację obywatelską oraz wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa związanych z bezpieczeństwem. Tematyka i zagadnienia Konkursu oparte są na programie realizowanym podczas zajęć w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.

Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowany jest w ramach realizowanego od ponad 10 lat przez WSPiA programu edukacyjno-badawczego „Bezpieczna Przyszłość”. Przedsięwzięcie to jest także jedną z wielu form działalności, istniejącej od 2010 r. Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa, prowadzonej przez WSPiA. W zajęciach w ramach Akademii co roku uczestniczą uczniowie ze szkół średnich z największych miast województwa podkarpackiego.


ostatnia zmiana: 2024-01-04
Komentarze
Polityka Prywatności