aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

Zadania z kinematyki, dynamiki, termodynamiki – poszerzaj swoją wiedzę!

Dział: edukacja

Rozwiązywanie zadań z kinematyki, dynamiki, termodynamiki, elektrostatyki i innych działów fizyki przysparza wielu problemów zarówno uczniom szkół podstawowych, jak i średnich. Fizyka obok chemii i matematyki uważana jest za jeden z trudniejszych przedmiotów. Z tego powodu, wiele osób ma problem ze zrozumieniem jej zagadnień, a także poprawnym rozwiązywaniem zadań fizycznych. Można jednak dojść do poprawnej odpowiedzi do zadań z fizyki, stosując pewne wskazówki. Jakie? Podpowiadamy.

Dlaczego, żeby dojść do rozwiązania zadań z fizyki, należy dokładnie przeczytać treść pytania?

Wiele osób, rozwiązując zadania z elektrostatyki, dynamiki, termodynamiki, kinematyki i innych dziedzin fizyki, już na wstępie zakłada, że nie poradzi sobie z tym pytaniem i nie uda im się poprawnie na nie odpowiedzieć. To duży błąd, ponieważ wówczas zniechęcamy się do nauki i widzimy przeszkody nawet tam, gdzie realnie ich nie ma. Pamiętajmy, że zadania fizyczne i ich rozwiązania często są oparte na konkretnym schemacie. Dlatego zawsze należy dokładnie przeczytać treść pytania i wypisać wszystkie znajdujące się w nim dane. 

Jak rozwiązać zadania z kinematyki, dynamiki i termodynamiki?

Po przeczytaniu treści zadania z kinematyki, dynamiki czy termodynamiki warto zapisać dane w jednym układzie jednostek. Następnie dokonując wnikliwej analizy treści, na jej podstawie wykonać rysunek. Będzie on przydatny w przypadku dążenia do rozwiązania zadań fizycznych z wielu dziedzin. Na przykład zadania z termodynamiki czy mechaniki będą wymagały określenia wektorów prędkości, sił, czy przyspieszeń, a także współrzędnych parametrów stanu. Z kolei zadania z elektrostatyki lepiej będzie nam się rozwiązywało, kiedy narysujemy schemat odpowiedniego układu. W wielu przypadkach brak rysunku uniemożliwia rozwiązanie problemu. Poprawnie, krok po kroku rozwiązane zadania z kinematyki, dynamiki i innych zadań z fizyki, opracowane przez nauczycieli znajdziemy w aplikacji mobilnej lub na stronie Skul.pl.

Zadania fizyczne i ich rozwiązania – gdzie można je znaleźć?

Wiele osób nie potrafi samodzielnie wykonać na przykład zadania domowego. W takim przypadku często poszukują oni gotowych odpowiedzi do zadań z fizyki. Miejscem, gdzie można znaleźć zadania fizyczne i ich rozwiązania jest aplikacja i strona Skul.pl. Znajdują się tutaj zadania z podręczników i zbiorów zadań dla klas 4-8 szkoły podstawowej oraz 1-4 szkoły średniej. Uczniowie otrzymają tu nie tylko same odpowiedzi, ale również dokładne wytłumaczenie krok po kroku problematyki ujętej w pytaniu. 


Rozwiązania te zostały opracowane przez nauczycieli. Dlatego korzystanie z takiej strony może być pomocne w przypadku osób, które na podstawie samej odpowiedzi nie są w stanie dojść do końcowego wyniku. Na Skul.pl jasno i przejrzyście wyjaśnione są metody użyte w poszczególnych zadaniach, a także skąd wynikają fragmenty obliczeń. Dzięki temu, korzystając z jednego schematu, będziemy umieli już samodzielnie rozwiązać podobne zadania.

Jakie są metody doboru rozwiązania zadań fizycznych?

Rozwiązania zadań z fizyki wymagają znajomości praw obowiązujących w tej dziedzinie, a także dokładnej analizy problemu. Wyróżniamy kilka metod, za pomocą których możemy udzielić odpowiedzi do zadań z fizyki. Wśród nich wymienia się metodę syntetyczną, w której ustalane są wszystkie zależności opisujące konkretne zjawisko. Na ich podstawie dobierane są odpowiednie wzory, które łączy się we wzór końcowy. 


W przypadku metody analitycznej musimy znaleźć konieczny do rozwiązania zadania z kinematyki czy zadania z dynamiki wzór dla nieznanej wielkości, a następnie odpowiednio go przekształcić, by uzyskać poprawną odpowiedź. Pamiętajmy, że kiedy rozwiązujemy skomplikowane zadanie fizyczne, warto jak najdłużej w swoich obliczeniach posługiwać się wyłącznie wzorem w postaci ogólnej, a więc działać na symbolach. Jeśli nie wiemy, jakiej metody użyć w konkretnym ćwiczeniu z podręcznika lub zeszytu ćwiczeń, możemy sprawdzić rozwiązania zadań z fizyki w aplikacji mobilnej lub na stronie Skul.pl.ostatnia zmiana: 2023-06-27
Komentarze
Polityka Prywatności