Terminy ferii:  ferie 2023, ferie 2024

WSPiA zapraszamy na Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa

Dynamiczne pokazy i prezentacje wyposażenia służb mundurowych, „Mecz Przyjaźni” w Futsalu z udziałem wojsk amerykańskich, zawody sportowe oraz konferencja i seminarium naukowe dotyczące zagrożeń i konfliktów zbrojnych – to tylko wybrane punkty programu IX edycji Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa, organizowanego przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Impreza w tym roku zyskała szczególną rangę ze względu na Patronat Honorowy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Wydarzenie organizowane przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą będzie jednocześnie inauguracją obchodów jubileuszu 10-lecia programu naukowo-badawczego „Bezpieczna przyszłość”. Misją programu jest edukowanie młodych obywateli w zakresie kształtowania właściwych postaw obywatelskich i patriotycznych, a także przygotowanie ich na rzeczywiste i potencjalne, dotychczasowe i nowe rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego. 

O randze wydarzenia i jego wysokim znaczeniu dla edukacji młodzieży świadczy fakt, że IX edycja Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa odbędzie się pod wyłącznym Honorowym Patronatem Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Pana Pawła Solocha. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą żołnierze 82. Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych oraz Komendant Akademii Wojsk Lądowych Rumunii, z którą WSPiA rozpoczyna współpracę.  

Impreza zorganizowana w rzeszowskim kampusie WSPiA odbędzie się w środę 1 czerwca 2022 r. Rozpocznie się o godzinie 9:00 koncertem orkiestry dętej. W tej części oprócz powitania gości przewidziano specjalne „Przesłanie do młodzieży”, które wygłosi Starszy Inspektor ZS Marek Matuła, Komendant Główny Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego. Zaplanowano także pokaz musztry paradnej.  

Zobacz jak dobrze wyszkolone są nasze służby  

W tegorocznej edycji Święta wezmą udział przedstawiciele ponad 20 służb, instytucji i organizacji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Przez cały dzień będą prezentować swoje wyposażenie oraz umiejętności podczas prezentacji i pokazów dynamicznych. W kampusie WSPiA będzie można zobaczyć pokazy m.in. ratownictwa podczas zdarzenia drogowego, ratownictwa chemicznego, oględzin oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Uczestnicy imprezy zobaczą symulację pola walki, pokaz wyszkolenia psów służbowych, przeszukania samochodu oraz wezmą udział w instruktażu udzielania pierwszej pomocy. Przez całą imprezę będzie można także zapoznać się z wyposażeniem Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej WSPiA  

Wozy bojowe, armatohaubice, moździerze i radiowozy  

Święto będzie także doskonałą okazją do prezentacji wyposażenia, jakim dysponują Podkarpackie służby mundurowe. Dużą atrakcją dla uczestników Święta będzie możliwość obejrzenia z bliska nowoczesnych wojskowych wozów bojowych oraz uzbrojenia wykorzystywanego przez służby mundurowe. W Kampusie WSPiA pojawi się armatohaubica samobieżna 155 mm „KRYL” produkowana w Hucie Stalowa Wola. 21. Brygada Strzelców Podhalańskich pokaże „ROSOMAKI”, moździerz 120 mm „RAK” i pojazd terenowy „Skorpion”. Podkarpacka Policja wystawi patrol policji konnej, ambulans pogotowia ruchu drogowego, motocykl Harley Davidson. Pojawi się także mobilne urządzenie do prześwietlania bagażu Krajowej Administracji Skarbowej. 

Straż Pożarna zaprezentuje pojazdy ratownictwa technicznego oraz rozpoznania zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (jeden z dwóch w Polsce). Swoje pojazdy i wyposażenie wystawią również m.in. Straż Graniczna, Służba Więzienna, 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej oraz WITD.  

„Mecz Przyjaźni” i zawody sportowe  

Ciekawym punktem IX Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa będzie I Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Futsalu pod hasłem „Mecz przyjaźni”. Turniej rozegrany zostanie przez drużyny reprezentujące: 82. Dywizję Powietrznodesantową Armii Stanów Zjednoczonych, Placówkę Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce, 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich, 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej, podkarpackich Policjantów oraz studentów kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” w WSPiA. Odbędą się również zawody w „Trójboju WSPiA”, podczas których uczniowie szkól średnich, będą rywalizować na policyjnym torze przeszkód, strzelnicy elektronicznej oraz w quizie wiedzy z zakresu dezinformacji.  

Konflikty zbrojne i współczesne zagrożenia 

Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa to nie tylko pokazy i prezentacje. To także część naukowo-edukacyjna. W tym roku w planie wydarzenia znalazło się seminarium naukowe „Bezpieczni razem – jak przygotować młodzież na współczesne zagrożenia”. Do dyskusji generał Tomasz Bąk – organizator seminarium – zaprosił ekspertów ds. bezpieczeństwa m.in. z Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW oraz Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Swoją konferencję naukową organizuje także Koło Strzeleckie WSPiA. W dyskusji pt. „Konflikty zbrojne XXI wieku a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej” udział wezmą studenci m.in. z WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, WAT, UJ, Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Wojsk Lądowych.  

Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa  

Jest to impreza cykliczna organizowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem przyciągając do kampusu WSPiA od 1500 do 2000 młodych ludzi oraz przedstawicieli kilkudziesięciu służb i instytucji. Łącznie we wszystkich edycjach Święta uczestniczyło ponad 12 tys. osób – studentów oraz uczniów szkół średnich z woj. Podkarpackiego, Małopolskiego i Świętokrzyskiego. 

Święto jest ciekawą formułą działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży. Służy budowaniu partnerstwa między przedstawicielami służb sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, pracownikami naukowymi i dydaktykami oraz młodzieżą na rzecz ochrony młodych ludzi przed współczesnymi zagrożeniami. Celem Święta jest także ocieplenie wizerunku służb mundurowych, które w sposób naturalny kojarzą się młodzieży m.in. ze stosowaniem władztwa państwowego, a w mniejszym stopniu z funkcją służebną i profilaktyczną na rzecz społeczeństwa. Impreza pozwala rozszerzyć wiedzę młodych ludzi na temat współczesnych zagrożeń, pogłębić swoje zainteresowania oraz zweryfikować oczekiwania co do przyszłej edukacji czy pracy zawodowej w sektorze bezpieczeństwa. Uczestnicy mogą przekonać się, jak w rzeczywistości wygląda codzienna służba funkcjonariuszy i jak w praktyce stosowane są przepisy, programy, czy zasady, o których uczą się w szkołach. 


data ostatniej modyfikacji: 2022-05-26 15:10:38
Komentarze
Polityka Prywatności