Terminy ferii:  ferie 2023, ferie 2024

Żak przedstawia zawody - Opiekun medyczny

Zadaniem opiekuna medycznego jest dbanie o podstawowe potrzeby osoby starszej, chorej lub niesamodzielnej, która jest pod jego opieką. Opiekunowie medyczni pracują w sanatoriach, hospicjach, szpitalach, fundacjach, dziennych centrach dla seniorów oraz domach opieki i pomocy społecznej, ale są też zatrudniani prywatnie. To zawód, do którego trzeba mieć powołanie – jest ono tak samo ważne jak wiedza i doświadczenie, zdobywane odpowiednio w szkole oraz na praktykach.

Osoba na tym stanowisku świadczy usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze i higieniczne osobom chorym i niesprawnym niezależnie od wieku. To tzw. zawód pomocniczy, ponieważ obowiązkiem opiekuna jest także wspieranie personelu medycznego i terapeutycznego, np. asystowanie pielęgniarkom, lekarzom i rehabilitantom.

Idealny kandydat na opiekuna medycznego musi kochać ludzi, być otwarty na ich potrzeby i lubić pomagać. Powinien także umieć słuchać i być cierpliwy. Musi także zadbać o psychospołeczne potrzeby pacjenta, takie jak kontakt i bliskość. Często osoby chore lub starsze są samotne i potrzebują kogoś, z kim mogłyby po prostu porozmawiać. Komunikatywność jest więc w tym zawodzie niezwykle istotna. Co więcej, często trzeba kierować się intuicją w kontakcie z chorym, który nie będzie mógł mówić lub się poruszać. Dlatego należy być osobą empatyczną.

By zostać opiekunem medycznym, trzeba ukończyć szkołę medyczną oraz by legalnie wykonywać zawód,  zdać egzamin zewnętrzny. W ten sposób otrzymuje się świadectwo MEN oraz oficjalny tytuł opiekuna medycznego a to umożliwia podjęcie pracy.

Obecnie nauka na kierunku opiekun medyczny trwa 1,5 roku. W związku z tym opiekun ma rozszerzony zakres obowiązków (niektóre czynności, przy których dotychczas tylko asystował, może wykonywać sam).

Więcej informacji znajdziesz na stronie Żaka:

data ostatniej modyfikacji: 2022-05-24 08:22:04
Komentarze
Polityka Prywatności