Terminy ferii:  ferie 2023, ferie 2024

Co młodzież myśli o wojnie – badania naukowców z WSPiA

Podkarpacka młodzież zdecydowanie potępia rosyjską inwazję na Ukrainie i jest gotowa na walkę w obronie ojczyzny – tak wynika z badań przeprowadzonych na początku wojny przez pracowników WSPiA. Ankieta dotycząca poglądów młodzieży na temat konfliktu zbrojnego u wschodnich sąsiadów pozwoliła na opracowanie raportu pt. „Ryzyko wojny we współczesnym świecie”.

Badania pt. „Ryzyko wojny we współczesnym świecie” przeprowadzone zostały w pierwszym tygodniu marca, czyli na samym początku inwazji Rosji na Ukrainę. Pozwoliło to na zbadanie emocji i postaw młodzieży z regionu w momencie rozpoczęcia konfliktu. W badaniach uczestniczyło ponad 700 uczniów szkół średnich z Podkarpacia i ponad 300 studentów studiów stacjonarnych w WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Udało się to dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli oraz wykładowców WSPiA. Autorem badań i raportu jest dr Hubert Kawalec, socjolog, wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.  

Dzięki badaniom powstał raport pt. „Ryzyko wojny we współczesnym świecie” pokazujący stosunek oraz postawy młodych ludzi wobec trwającej wojny. Z danych jednoznacznie wynika, że uczniowie i studenci to zasadniczo jednolity głos pokolenia. Przede wszystkim badani jednoznacznie potępiają zaistniały konflikt zbrojny pomiędzy Rosją a Ukrainą i popierają pomoc humanitarna i działania polityczne polskiego Rządu. Jednocześnie uczniowie i studenci uważają, że istnieje ryzyko rozszerzenia konfliktu na teren Polski, a według większości może to nastąpić w przeciągu najbliższych 6 miesięcy.  

Z raportu wynika, że młodzi ludzie z naszego regionu podjęliby aktywność w przypadku, gdyby konflikt zbrojny dotknął Polski. Przystąpienie do walki zbrojnej deklaruje ponad połowa badanych mężczyzn i co piąta badana kobieta. Młodzi ludzie obronę ojczyzny rozumieją nie tylko jako walkę zbrojną. Według badanych formą obrony kraju może być także pomoc humanitarną oraz inne działania np. dywersja, działania informacyjne w mediach społecznościowych, ataki hackerskie itp.  

Badani określali także emocje, jakie towarzyszą im w sytuacji konfliktu Ukraina – Rosja. Zdecydowana większość silniej utożsamia się ze swoim krajem, a tylko około 20% odczuwa spokój o swoją przyszłość. Częściej niespokojne o swoją przyszłość są kobiety. Większość młodych ludzi odczuwa strach, a zdecydowana większość gniew związany z sytuacją konfliktu Ukraina – Rosja. 

Co istotne to wojna w Ukrainie jest dla młodych ludzi ważnym temat do rozmów z rówieśnikami i rodzicami, a wiedze o konflikcie czerpią głównie ze źródeł internetowych (portale internetowe oraz media społecznościowe).  

Przeprowadzone badanie pozwoliła także zbadać stosunek uczniów i studentów do zasadniczej służby wojskowej. Ponad połowa badanych opowiada się za przywróceniem takiej służby w sytuacji realnego zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Jednak postrzegają zasadniczą służbę wojskową i powszechną walkę zbrojnej, a tym samym współczesnego żołnierza, jako dobrze wyszkolonego specjalistę o określonych kompetencjach. Według badanych nie każdy nadaje się do służby w wojsku.  


data ostatniej modyfikacji: 2022-04-28 10:54:32
Komentarze
Polityka Prywatności