aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

Uczelnia Vistula organizuje darmowy kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Ponad 300 tysięcy uchodźców z Ukrainy znalazło schronienie w Warszawie. Większość z nich nie zna języka polskiego, co znacznie utrudnia odnalezienie się w nowych warunkach.
Aby im ulżyć, Akademia Finansów i Biznesu Vistula organizuje darmowy kurs języka polskiego. Lekcje będą odbywać się zdalnie. 

Kurs jest adresowany do osób, które nie znają języka polskiego i potrzebują zyskać podstawowe umiejętności, aby móc komunikować się w codziennych sytuacjach. Zajęcia będą koncentrować się na nauce mówienia i rozumienia.

Studium Języków Obcych Akademii Finansów i Biznesu Vistula ma ogromne doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców języka polskiego. Uczelnia jest międzynarodową szkołą biznesu, która kształci tysiące obcokrajowców. Prowadzi przy tym studia podyplomowe z zakresu metodyki nauczania języków obcych oraz metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego. Współpracuje z wybitnymi specjalistami.

Grupy dla dorosłych i dla nastolatków

Kurs języka polskiego adresowany do uchodźców z Ukrainy to kurs online. Obejmuje 30 godzin lekcyjnych, 15 spotkań po 90 minut. Osobne grupy są dla dorosłych i nastolatków.

Dni i godziny zajęć:

  • wtorki i czwartki – 13.00-14.30 (nastolatki 12-17 lat)

  • wtorki i czwartki – 15.00-16.30 (nastolatki 12-17 lat i osoby dorosłe)

  • wtorki i czwartki – 17.30-19.00 (osoby dorosłe)

W sprawie zapisów prosimy kontaktować się na adres: jezykpolski@vistula.edu.pl.

W tytule maila należy wpisać: darmowy kurs polskiego.

Uczelnie Vistula wspierają Ukraińców

Od początku wojny o Ukrainę Uczelnie Vistula starają się nieść pomoc ofiarom konfliktu. Transporty z pomocą zebraną przez samorząd studencki zostały wysłane do Lwowa, Żytomierza, Charkowa i Kijowa.

Prawie 2 tysiące studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula stanowią Ukraińcy. Ci, którzy zostali w Ukrainie mogą kontynuować studia, ponieważ nauczanie online zostało przedłużone do końca semestru. Studenci w Polsce otrzymali zaś pomoc psychologiczną. Mogą też liczyć na indywidualne podejście – możliwość przedłużenia sesji, wsparcie przy ukończeniu prac dyplomowych i obronach. W uczelni działa też Help Desk, który powstał, by wspierać młodych ludzi z Ukrainy. Wszyscy studenci, którzy mają trudną sytuację finansową, mogą skorzystać z zapomogi oraz stypendiów socjalnych.

Materiały prasowe Uczelni Vistula

Więcej: vistula.edu.pl


ostatnia zmiana: 2022-03-15
Komentarze
Polityka Prywatności