Terminy:  ferie 2022  ferie 2023

AHE organizuje VIII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek "Kolędujemy razem"

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych wśród uczniów, rozwijanie chęci muzykowania – śpiewania kolęd i pastorałek w zespołach klasowych i szkolnych. Wydarzenie jest adresowane do uczniów szkół podstawowych, liceów, techników, zespołów szkół specjalnych oraz domów kultury.

Zgłoszenia w konkursie można dokonać w jednej z podanych kategorii: soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły instrumentalne, chóry.
Wyjątek stanowią szkoły podstawowe, które mogą zgłosić uczniów w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I–III i IV–VIII) pod warunkiem, że wykonawcy mają różnych opiekunów.

Zgłoszenie uczestników do udziału w konkursie mogą dokonać wyłącznie placówki systemu oświaty (publiczne i niepubliczne).
Każdy zgłoszony wykonawca zobowiązany jest do wykonania jednej dowolnie wybranej kolędy lub pastorałki w języku polskim, niedozwolony jest playback.

Nagrany film w poziomie w pliku wideo wraz z kartą zgłoszeń należy przesłać na adres e-mail:
koledy@ahe.lodz.pl, do 14 stycznia 2022 r.

Aby wziąć udział w postępowaniu elimancyjnym należy dokonać opłaty w wysokości 20 zł od jednego uczestnika.
(numer konta podany w regulaminie konkursu).

Koncert galowy on-line odbędzie się 28 stycznia 2022 r. i będzie transmitowany na Facebooku Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi www.facebook.com/AHEwLodzi.

Nagrody:
Przewidziane są nagrody rzeczowe dla zwycięzców we wszystkich kategoriach.
Nagroda zostanie wysłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 


data ostatniej modyfikacji: 2021-12-14 10:11:34
Komentarze
Polityka Prywatności