Terminy:  ferie 2022  ferie 2023

Studia podyplomowe dla nauczycieli w Wyższych Szkołach Bankowych

Studia kładą największy nacisk na przedmioty specjalistyczne skorelowane z wybranym kierunkiem. Biorąc pod uwagę rosnącą potrzebę uzupełniania posiadanych kwalifikacji, wydaje się, że ta formuła studiowania jest dobrą odpowiedzią na wymogi współczesnego rynku pracy.

Studia podyplomowe, w odróżnieniu od kursów i szkoleń, otacza nimb akademickiego prestiżu, gdyż obejmują spektrum umiejętności wymagających wyższego wykształcenia. Należy jednak zauważyć, że duża część studiów podyplomowych trwa dwa semestry, a kształcenie można podjąć ukończywszy już studia pierwszego stopnia, nawet jeśli równolegle studiuje się jeszcze na studiach II stopnia (magisterskich). Żeby rozpoznać dobrą ofertę studiów podyplomowych, należy uważnie przeczytać ich opis i listę zdobytych w trakcie nauki kwalifikacji, a także zwrócić uwagę na kompetencje kadry, która będzie aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktycznym. Dodatkowo, warto zaufać opiniom absolwentów danego wydziału – oni z pewnością posiadają wiadomości z pierwszej ręki.

Więcej na stronie WSB:

data ostatniej modyfikacji: 2021-07-12 12:54:20
Komentarze
Polityka Prywatności