Terminy:  ferie 2022  ferie 2023

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU CHEMII ŻYWNOŚCI "JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI"

Chcesz dołączy do konkursu i sprawdzić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa żywności, znakowania produktów żywnościowych, dodatków do żywności, odpowiedzialności producentów? Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie wiedzy z zakresu chemii żywności "Jakość i bezpieczeństwo żywności". W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu chemii żywności oraz dostarczenie uczniom rzetelnych informacji z zakresu: bezpieczeństwa żywności, znakowania produktów żywnościowych, dodatków do żywności, odpowiedzialności producentów.

Ponadto celem konkursu jest propagowanie i upowszechnianie świadomości w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywości i żywienia oraz wpływu żywności i żywienia na zdrowie człowieka.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Polski.

Konkurs poprzedzi cykl niezwykle atrakcyjnych spotkań przygotowujących w formie online. Spotkania mają na celu przekazanie Uczestnikom odpowiedniej wiedzy z zakresu tematyki Konkursu. Ponadto Uczestnikom spotkań zostaną przekazane materiały edukacyjne.

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Patronat nad konkurs objął Mazowiecki Kurator Oświaty

Partnerzy:

Polska izba żywności ekologicznej

Polska federacja producentów żywności

Patroni medialni:

PORTAL PERSPEKTYW

BLOG ZDROWONAJEDZENI

Dla zwycięzców organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody:

I miejsce − nagroda główna o wartości 3000 zł

(1000 zł dla zwycięzcy + nagroda rzeczowa o wartości 2000zł dla szkoły)

II miejsce − nagroda o wartości 2000 zł

(500 zł dla zwycięzcy + nagroda rzeczowa o wartości 1500zł dla szkoły)

III miejsce − nagroda o wartości 1000 zł

(250 zł dla zwycięzcy + nagroda rzeczowa o wartości 750 zł dla szkoły)


data ostatniej modyfikacji: 2021-04-14 15:01:09
Komentarze
Polityka Prywatności