Terminy:  ferie 2021, ferie 2022

AMA Film Academy przedłuża rekrutację 2020/21

Wszyscy chętni, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji o kierunku studiów, będą mieli na to więcej czasu. AMA Film Academy przedłużyło rekrutację - na kierunki niestacjonarne potrwa do 15 października 2020, na kierunki stacjonarne do 5 października 2020, a na kierunki Filmowy i Filmmaking do 13 października 2020. Warto wspomnieć, że AMA FILM ACADEMY prowadzi własny system stypendialny, który jest systemem uznaniowym, zależnym każdorazowo od decyzji dyrekcji.

AMA FILM ACADEMY prowadzi własny system rekrutacji na stałe kierunki i kursy. Proces rekrutacji polega na ocenie predyspozycji, zakresu wiedzy i poziomu zaawansowania umiejętności filmowych kandydata.

Dwuletnie, roczne i podyplomowe kierunki, semestralne kursy oraz pojedyncze warsztaty czekają na pasjonatów, którzy chcą związać swoją przyszłość z branżą filmową, ale także na tych, którzy dopiero szukają swojej drogi zawodowej.

Etapy rekrutacji:

  • zapis online
  • potwierdzenie zapisu otrzymane pocztą elektroniczną z sekretariatu AMA FILM ACADEMY
  • przesłanie CV oraz wskazanych w e-mailu prac w formie elektronicznej (mail, link) lub osobiste złożenie teczki w sekretariacie Szkoły
  • odbycie rozmowy rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Rozmowa ma charakter egzaminu wstępnego, obejmuje ocenę prac kandydata, zadania praktyczne i odbywa się ONLINE.
Wszelkich porad i informacji udzielamy pod numerem telefonu sekretariatu: +48 514-584-030. Kontakt w sprawach rekrutacji: rekrutacja@akademiamultiart.pl

data ostatniej modyfikacji: 2020-09-29 09:29:07
Komentarze
Polityka Prywatności