Edukacja - artykuły

Terminy: ferie 2019   ferie 2020

PROGRAM VI Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego w WSPiA

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa organizuje VI Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest to najstarsza i największa na Podkarpaciu impreza, podczas której równocześnie prezentuje się blisko 30 służb mundurowych i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem. Hasłem tegorocznego Święta, które odbędzie się w środę 22 maja 2019 r., jest „Leopold Lis-Kula - młody patriota wzorem do naśladowania dla młodzieży XXI wieku”.

PROGRAM VI Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego

22 maja 2019 roku

Miejsce: Kampus WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ul. Cegielniana 14, Rzeszów:

 • budynek „A”: Aula (I piętro), patio;

 • budynek „C” i „C1”: hala sportowa (I piętro), strzelnica elektroniczna (II piętro); Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii
  i Medycyny Sądowej (II piętro, bud. „C1”),

 • parkingi: przed budynkiem „A”, obok budynku „C” oraz między budynkami „C” i „C1”.

Obchody Święta poprzedzi zorganizowana w dniu 21 maja 2019 r. studencka akcja happeningowa: „Przemoc – czy godzimy się na nią?” - akcja promująca pozytywne zachowania społeczeństwa wobec aktów przemocy w miejscach publicznych.

Godz. 10.00 – 11.30 – CZĘŚĆ INAUGURACYJNA:

Godz. 9.45 – Koncert orkiestry dętej OSP Gać.

Godz. 9.55 – Skoki spadochronowe w wykonaniu skoczków z Aeroklubu Rzeszowskiego.

Godz. 10.00 – Oficjalne otwarcie oraz przywitanie gości przez JM prof. dr. hab. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (przed wejściem do budynku „A”).

Godz. 10.15 – Pokaz musztry paradnej Związek Strzelecki „Strzelec” (parking przed budynkiem „A”).

Godz. 10.40 – Wykład nt.: „Leopold Lis-Kula młody patriota, wzorem do naśladowania dla młodzieży XXI wieku” - dr Jacek Magdoń, przedstawiciel IPN Rzeszów (Aula, bud. „A”, I piętro).

Godz. 11.00 – Wręczenie nagród dla laureatów III Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie (Aula, bud. „A”, I piętro).

Godz. 11.15 – Wykład nt. „Historia i teraźniejszość polskiej kryminalistyki” – prof. nadzw. dr hab. Adam Taracha, czołowy specjalista z zakresu kryminalistyki i kryminologii w Polsce, wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (Aula, bud. „A”, I piętro).

Godz. 11.45 – Otwarcie wystaw popularnonaukowych pt.:

 • „Płk Leopold Lis-Kula. W setną rocznicę śmierci”,
 • „Odsłonięcie pomnika płk. Leopolda Lisa Kuli w 1932 r.”
 • „Młodzi dla Niepodległej”.

Godz. 10.00 – 14.00 – PREZENTACJE WEWNĘTRZNYCH STANOWISK WYSTAWIENNICZYCH (budynek „A” patio, parter):

 • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - wykład dotyczący zwalczania cyberprzestępczości (sala nr 23, godz. 11.15), stoisko promocyjne (prewencja, dobór do Policji).

 • Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie - prezentacja zatrzymanych okazów CITES i podróbek, prezentacja automatu do gier hazardowych.

 • Straż Graniczna - prezentacja multimedialna dotycząca naboru do służby w Straży Granicznej.

 • 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie - prezentacja indywidualnego wyposażenia żołnierza w zakresie żywienia w warunkach polowych, prezentacja wybranych zestawów umundurowania i wyekwipowania żołnierza.

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie – prezentacja procedur naboru do służby wojskowej.

 • Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego – prezentacja i promocja organizacji.

 • Esri Polska” sp. z o.o. – prezentacja możliwości Systemu Informacji Geograficznej pt. „Widzę Cię na mapie – analiza kryminalna w oparciu
  o dane przestrzenne”.

 • Agencja Wywiadu – prezentacja multimedialna dotycząca funkcjonowania formacji (sala nr 23, godz. 12.00), stoisko informacyjne.

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” - stoisko wystawowo - reklamowe, przedstawienie możliwości technicznych zabezpieczeń obiektów i obszarów chronionych, prezentacja metody działania systemu alarmowego, monitoringu, wyposażenia oraz środków przymusu.

 • Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami „STORAT” – stoisko promocyjne.

 • CYBID sp. z o.o. – prezentacja oprogramowania do dokumentacji i analizy zdarzeń drogowych i kryminalnych oraz skanera laserowego 3D, ręcznego skanera światła strukturalnego i systemu mapowania 3D e SURV.

 • RAD – LIVE FIRE TRAINING STRUCTURES – prezentacja trenażerów do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych.

 • SKY DIVE CLUB – prezentacja oferty szkoleń spadochronowych, spadochronów oraz wyposażenia skoczków.

Godz. 11.30 – 14.00 – POKAZY DYNAMICZNE (przed bud. „A”, obok bud. „C” oraz za bud. „C1”):

 • Pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie (parking przed bud. „A”).

 • Nauka pierwszej pomocy – „Ratuj razem z nami”, PCK Rzeszów (parking przed bud. „A”).

 • Pokazy działań dynamicznych i współdziałania formacji (parking przed bud. „A”):

 • współpraca służb w sytuacjach kryzysowych w zakresie zatrzymania niebezpiecznych przestępców i neutralizacji ładunku wybuchowego: Komenda Wojewódzka Policji oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego;

 • prezentacja działań ratowniczych w czasie wypadków drogowych: OSP Słocina i OSP Zalesie oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego;

 • „Wspaniała dwunastka” z pełnym wyposażeniem oraz pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu ratowników medycznych sekcji lekkiej piechoty” - 3.PBOT.

 • Pokaz wyszkolenia psów ratowniczych – Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami „STORAT”.

 • Pokaz tresury i wyszkolenia psów służbowych: Straż Ochrony Kolei, Policja, Straż Graniczna, Izba Administracji Skarbowej.

Godz. 10.00 – 14.00 – STANOWISKA WYSTAWIENNICZE I PREZENTACJA SPRZĘTU NA ZEWNĄTRZ (przed budynkami „A” i „C”):

 • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie – prezentacja wyposażenia Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji oraz Oddziału Prewencji Policji; patrol policji konnej, motocykl policyjny „Harley Davidson”.

 • Straż Miejska w Rzeszowie – prezentacja pojazdu służbowego wraz z wyposażeniem, prezentacja środków przymusu, pokaz umundurowania.

 • 21. Brygada Strzelców Podhalańskich – pokaz uzbrojenia i sprzętu drużyny strzelców wyborowych i drużyny zmechanizowanej.

 • Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie – mobilne urządzenie do prześwietlania bagażu Heimann, przewodnik z psem służbowym.

 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie – ekspozycja pojazdów służbowych wraz z wyposażeniem: samochód typu „bus” z przedziałem biurowym wraz wyposażeniem służącym do kontroli parametrów pojazdów, czasu pracy kierowców; motocykl służbowy.

 • 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej – pokaz wyposażenia i uzbrojenia kompanii lekkiej piechoty w tym: snajperów i strzelców wyborowych, sekcji lekkiej piechoty, broni wsparcia, moździerza LM-60, granatnika Mk 19.

 • Straż Graniczna – prezentacja specjalistycznego sprzętu typu „Schengen Bus” - pokaz weryfikacji i analizy dokumentów.

 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – nauka pierwszej pomocy, pomiary ciśnienia, glikemii, saturacji oraz tętna, promocja WSPR oraz zawodu Ratownika Medycznego.

 • Polski Czerwony Krzyż – prezentacja komory do transportu pacjentów szczególnie zakaźnych oraz innego sprzętu ratowniczego.

 • Straż Ochrony Kolei – samochód operacyjny, Mobilne Centrum Monitoringu, pies służbowy, środki przymusu bezpośredniego, sprzęt specjalistyczny.

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie – prezentacja sił i środków jednostki: umundurowani strażnicy, samochód służbowy Amarok z przyczepą podłodziową i pontonem lub łodzią z silnikiem zaburtowym, quad.

 • Fundacja DKMS – prezentacje informacyjno-promocyjne obejmujące edukację społeczną w zakresie dobrowolnego dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych.

 • Ochotnicza Straż Pożarna: Słocina, Wilkowyja, Zalesie – pokaz pojazdów oraz sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu OSP.

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” – patrol interwencyjny z samochodem służbowym.

 • Expert - Szkoła Nauki Jazdy – doskonalenie techniki jazdy: „próba sir Lancelota”, „próba Jackie Stewarta”, ALKO-gogle, pokaz motocykli szkoleniowych, sprawdzenie znajomości zasad ruchu drogowego, prezentacja właściwego ubioru motocyklisty.

 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „PRO SECURITAS” – konkurs na policjanta (hala sportowa bud. „C1), szkolenie nt. bezpieczeństwa motocyklistów w ruchu drogowym.

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU „AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA WSPIA” WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA I ROZWÓJ 2014-2020.

Godz. 10.15 – 14.00 – Symulowane oględziny miejsca znalezienia zwłok (bud. „A”, parter);

Godz. 10.15 – 14.00 – „Bądź jak Sherlock Holmes” – warsztaty kryminalistyczne w Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej WSPiA (bud. „C1”, II piętro);

Godz. 10.15 – 14.00 – Zasady udzielania pierwszej pomocy – zajęcia praktyczne;

Godz. 10.15 – 14.00 – Samoobrona i techniki interwencyjne – zajęcia praktyczne realizowane przez wykładowców i studentów WSPiA (bud. „C1”, II piętro);

Godz. 11.30 – 14.00 – Konkurs sprawnościowy na policyjnym torze przeszkód (hala sportowa, bud. „C”, I piętro);

Godz. 11.30 – 14.00 – Zajęcia na strzelnicy elektronicznej (bud. „C”, II piętro).


data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 10:03:33
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
PUM_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studia w Collegium Civitas
miniatura
Polityka Prywatności