Edukacja - artykuły

Terminy: ferie 2019   ferie 2020

Nauczyciele idą do szkoły?

Dział: edukacja

Już Konfucjusz powiedział, że „Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych.” Obserwując środowisko nauczycielskie – trudno się nie zgodzić z tymi słowami. Nauczyciele są ludźmi dążącymi do ciągłego kształcenia i doskonalenia samych siebie. Doświadczenia uczelni i szkół, które posiadają w swojej ofercie studia i inne aktywności dedykowane tej grupie zawodowej, potwierdzają aktywność nauczycieli na polu stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Można by się zastanowić, dlaczego właśnie oni - nauczyciele - nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, kształcą się i rozwijają. Co ich motywuje?

Nauczyciele oprócz tego, że uczą przedmiotu, do którego, dzięki ukończonym studiom, są dobrze przygotowani – są również pedagogami, od których oczekuje się znacznie więcej aniżeli tylko przekazania wiedzy związanej z prowadzonym przedmiotem. Kompetencje pedagoga znacznie wykraczają poza ramy nauczania przedmiotowego. Rzeczywistość wokół nas zmienia się bardzo dynamicznie. Żeby skupić uwagę dzieci i młodzieży - nauczyciel nieustannie doskonali swój warsztat metodyczny, konsultując się z metodykami lub podejmując studia podyplomowe na akademii trenera. Pedagog często jest mentorem, przewodnikiem czy coachem.

A co z dziećmi, którym trudniej przychodzi przyswajanie wiedzy? W klasie liczącej 25 dzieci każdy jest indywidualny, ze swoim tempem pracy i przyswajania wiedzy – a nauczyciel jest jeden i ma tylko 45 minut, żeby poświęcić tyle uwagi, ile potrzebuje każdy uczeń z osobna. W wielu szkołach prowadzone są klasy integracyjne, w których uczą się m.in. dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Nakłada to na nauczycieli dodatkowy obowiązek: umiejętność pracy z dziećmi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – również intelektualnej.

Dlatego też nauczyciele nieustannie rozwijają swoje kompetencje na studiach podyplomowych, studiując m.in. oligofrenopedagogikę, gdzie zdobywają wiedzę jak pracować z dziećmi z niepełnosprawnością czy terapię pedagogiczną i socjoterapię, gdzie dowiadują się jak pracować z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

Aktualne wymogi systemu oświaty w Polsce stawiają przed placówkami (a co za tym idzie przed jej pracownikami) wiele dodatkowych wyzwań. Jednym z nich są kwalifikacje do prowadzenia doradztwa zawodowego, które można uzyskać na studiach podyplomowych Doradztwo zawodowe i edukacyjne. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl), do końca roku szkolnego 2021/2022 w placówce będzie można zatrudnić osoby z zewnątrz, jeśli żaden z nauczycieli tam pracujących nie zdobędzie kwalifikacji do prowadzenia doradztwa zawodowego.

Źródło:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/doradztwo-zawodowe-w-szkolach-i-placowkach-projekt-rozporzadzenia-w-konsultacjach.html

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/doradztwo-zawodowe-w-szkolach-i-placowkach-projekt-rozporzadzenia-w-konsultacjach.html

Nauczyciele, którzy chcą lub - ze względu na sytuację w placówce - są zobligowani do nauczania drugiego przedmiotu, również muszą podnosić swoje kwalifikacje i zdobyć uprawnienia do nauki drugiego przedmiotu na studiach podyplomowych – np. na kierunku Matematyka i informatyka – nauczanie drugiego przedmiotu.

Osoby spoza branży oświatowej, które chciałaby uczyć dzieci lub młodzież (w szkole i nie tylko) – mogą stać się nauczycielami pod warunkiem uzyskania uprawnień pedagogicznych, które mogą uzyskać na podyplomowych studiach pedagogicznych.

Wymogi prawne obowiązujące w Polsce oraz oczekiwania rodziców wobec szkoły i nauczycieli powodują, że ta grupa zawodowa kształci się nieustannie. Dlatego niezależnie od swojego profilu wiele uczelni oferuje studia podyplomowe dla nauczycieli. Posiadająca blisko 25 letnie doświadczenie Wyższa Szkoła Bankowa od 2018 roku, we współpracy z TEB Edukacją, oferuje studia podyplomowe dla nauczycieli również w Krakowie i Lublinie.


data ostatniej modyfikacji: 2018-09-18 14:38:19
Komentarze

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Studia w Collegium Civitas
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 10
Polityka Prywatności