Edukacja - artykuły

Terminy: ferie 2019   ferie 2020

zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek - finały konkursów w WSF

Przed najlepszymi z uczestników konkursów języków obcych zDolnego Ślazaczka (szkoły podstawowe) i Ślązaka (gimnazja) etapy finałowe! Zakwalifikowani po etapie powiatowym do udziału w finałowych zmaganiach rozwiążą testy konkursowe w siedzibie Wyższej Szkoły Filologicznej, a następnie przystąpią do części ustnej w obecności członków komisji konkursowej. Uczestników etapu trzeciego wyłoniło bardzo gęste sito etapu powiatowego, a wcześniej szkolnego.

zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek to popularne w regionie konkursy z wieloletnią tradycją, skierowane do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. W ich realizacji uczestniczy wiele instytucji oświatowych Dolnego Śląska, w tym powiatowe ośrodki doradztwa i doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Partnerami konkursów są: Dolnośląski Kurator Oświaty, Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, konkursy języków obcych, oddzielne z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla gimnazjalistów oraz języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych, są w całości realizowane przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu. Konkursy języków obcych przeprowadzane są przy wykorzystaniu akademickiego potencjału WSF: wybitnych filologów oraz nowoczesnej bazy dydaktycznej. Dzięki zastosowaniu naszej platformy e-learningowej konkursy zyskały innowacyjny charakter, a ich organizacja jest bardzo sprawna i efektywna.

Wykorzystanie uczelnianej platformy zapewnia każdemu zgłoszonemu uczestnikowi zdalny internetowy dostęp do konkursowych testów. Dzięki tej innowacyjnej formule zadania można rozwiązywać na każdym komputerze z dostępem do Internetu, w pracowni komputerowej szkoły. Sprawdziło się to doskonale - uczestnicy I i II etapu konkursu językowego rozwiązują zadania konkursowe on-line, a po zakończonym teście otrzymują natychmiastową informację o uzyskanym wyniku. Ten sposób przeprowadzania konkursów pozwala na usprawnienie realizacji zmagań uczestników, wyraźnie uatrakcyjnia przebieg konkursów oraz daje wielu uczniom możliwość skorzystania z zaawansowanych technologicznie narzędzi edukacyjnych.

Szczegóły dotyczące rejestracji, zasad, miejsca przeprowadzania konkursów z języków obcych na wszystkich etapach oraz kwalifikacji do kolejnych są publikowane na stronach internetowych konkursów języków obcych:


data ostatniej modyfikacji: 2018-03-12 11:39:29
Komentarze

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
ef_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
PUM_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Gala absolwenta 2016 - 10
Polityka Prywatności