Edukacja - artykuły

Terminy: ferie 2019   ferie 2020

AHE organizuje V Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zachęca do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji, który odbędzie się 25 kwietnia 2018 r.

Przegląd, jak co roku, ma formę Konkursu, którego celem jest popularyzacja postawy twórczej wśród uczniów, nauczycieli, pedagogów i wychowawców oraz wyłonienie osób propagujących innowacyjne, niestandardowe podejście do pracy dydaktyczno-wychowawczej, zgodnie z europejskimi standardami edukacyjnymi. Zostaną w nim nagrodzeni pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, którzy traktują swoją pracę jak twórcze wyzwanie. Prowadzą lekcje w niekonwencjonalny, ciekawy sposób, inspirują uczniów i wychowanków do samodzielnego myślenia i twórczych poszukiwań. Twórczo prowokują do działania, rozwijając wyobraźnię i ciekawość poznawczą. W tegorocznej edycji Konkursu nagrodzeni zostaną także uczniowie wyróżniający się ciekawymi pomysłami, kreatywnie rozwiązujący powierzone zadania i wykazujący się odwagą w myśleniu i działaniu.

W konkursie wyszczególniliśmy dwie kategorie:
  • Kreatywny nauczyciel, pedagog, wychowawca
    Zgłoszenia dokonują uczniowie.
  • Innowacyjny projekt realizowany przez uczniów
    Zgłoszenia dokonują nauczyciele i opiekunowie.


Konkurs dzieli się na dwa etapy:

I etap - zgłoszenie udziału. Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz umieszczony poniżej.
Wypełniony formularz należy przesłać do Organizatora najpóźniej do 10 kwietnia 2018 r. na adres: przeglad@ahe.lodz.pl

Osoby zgłoszone do Konkursu proszone są o przesyłanie opisu/dokumentacji swoich twórczych i innowacyjnych działań, bądź opisu realizowanych projektów na adres:

Dział Marketingu AHE w Łodzi ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź.

Termin nadsyłania opisu/dokumentacji: 10 kwietnia 2018 r.

II etap - weryfikacja i ocena prac nadesłanych zgłoszeń. Wyłonionych zostanie dziesięć najbardziej innowacyjnych i twórczych projektów. Laureaci wezmą udział w Przeglądzie organizowanym w siedzibie Organizatora w dniu 25 kwietnia 2018 r., podczas którego nastąpi uroczyste wręczenie nagród.


data ostatniej modyfikacji: 2018-03-12 11:15:51
Komentarze

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności