Edukacja - artykuły

tag
Terminy: ferie 2019   ferie 2020

Konkurs "Ścieżkami życia Marii Curie-Skłodowskiej"

Instytut Historii UMCS zaprasza do udziału w konkursie pt. „Ścieżkami życia Marii Skłodowskiej-Curie” organizowanym w ramach obchodów 150-lecia urodzin Patronki Uniwersytetu. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i będzie miał charakter dwuetapowy.

W I etapie uczestnicy proszeni są o nadesłanie prac pisemnych na jeden z wybranych tematów:
  • Maria Curie-Skłodowska jako kobieta, uczona i matka
  • Nie tylko Maria i Bronia. Genealogiczne peregrynacje z rodziną Skłodowskich
  • W kręgu Skłodowskich. Miejsce rodziny w kulturze i nauce XIX i XX wieku
  • Warszawa młodych lat Marii Skłodowskiej
  • Paryż Państwa Curie
  • Wiek pary i elektryczności. Najważniejsze wynalazki i odkrycia XIX i początku XX wieku
  • Polon i Rad. Od wielkich odkryć ku współczesności. O znaczeniu badań Piotra i Marii Curie dla rozwoju fizyki i chemii
Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do 31 marca br. na e-mail konkurs.150@o2.pl. Z kolei termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2017 r.

Do II etapu zakwalifikowanych zostanie 10 finalistów. Ich zadaniem będzie przedstawienie krótkiej wypowiedzi lub prezentacji na jedno z wybranych zagadnień: Śladami Marii Curie-Skłodowskiej. Polskie, francuskie i inne miejsca związane z życiem i działalnością naukową noblistki lub Miejsca pamięci - szkoły, ulice, pomniki, filmy lub instytucje związane z kultywowaniem pamięci o Marii Curie-Skłodowskiej. Dodatkowo uczestnicy zmierzą się z quizem wiedzy o Noblistce. II etap konkursu odbędzie się na początku października 2017 r.

Równolegle odbędzie się jednoetapowy konkurs plastyczny. Jego przedmiotem będzie przygotowanie pracy plastycznej (np. obrazu, rysunku, komiksu) dotyczącej życia i działalności Marii Curie-Skłodowskiej, logotypu lub projektu plakatu związanego ze 150-leciem urodzin Patronki UMCS. Zgłoszenia na konkurs plastyczny są przyjmowane do 31 marca 2017 r., zaś prace można przesyłać do 15 września br. w formie elektronicznej, na adres mailowy konkurs.150@o2.pl lub korespondencyjnie: Instytut Historii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, p. 308 (decyduje data stempla pocztowego).

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Uczestników prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym w aktualnościach na stronie www.urodzinymarii.umcs.pl

Regulamin

data ostatniej modyfikacji: 2017-03-14 14:32:30
Komentarze

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
uwm_220_pl.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura
Polityka Prywatności