Edukacja - artykuły

tag
Terminy: ferie 2019   ferie 2020

UMCS zachęca do udziału w konkursie Rodzinna historia

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział Lublin oraz Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej organizuje dziewiątą edycję konkursu „Rodzinna historia”. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 marca 2016 roku.

Konkurs ma na celu zainteresowanie młodzieży naszego miasta i regionu najnowszą historią. Skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego i polega na zebraniu i opisaniu przez młodzież w formie opowiadania lub reportażu prawdziwego zdarzenia z okresu od wydarzeń radomskich 1976 do czerwcowych wyborów w 1989 roku, którego uczestnikiem lub obserwatorem był ktoś z rodziny lub znajomych opisującego. Prace powinny dotyczyć wydarzeń wiążących się z działalnością opozycji w PRL, tworzeniem wolnych związków zawodowych i "Solidarności" oraz stanem wojennym itp.

Prace gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oceniane będą oddzielnie. Kryteria oceniania prac, regulamin konkursu oraz harmonogram znajdują się na stronie internetowej Organizatora: www.zsel.lublin.pl.

Podobnie jak w latach ubiegłych, konkurs objęli honorowym patronatem: Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, Poseł na Sejm RP Lech Sprawka, Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr hab. Robert Litwiński, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Jacek Welter oraz Przewodniczący Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" Marian Król.

Zgłoszenie się do konkursu polega na przesłaniu do Organizatora w terminie do dnia 4 marca 2016 r. pisemnej wypowiedzi na temat "Rodzinna historia. Opowieść o zdarzeniu z lat 1976-1989, którego uczestnikiem lub świadkiem był członek mojej rodziny" w formie elektronicznej na adres rodzinnahistoria@gmail.com oraz w formie wydruku na adres Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin z dopiskiem "Rodzinna historia".

Autor powinien również podać swoje dane: adres do korespondencji, telefon kontaktowy, datę urodzenia oraz klasę, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza, a także nazwisko nauczyciela - opiekuna pracy. Objętość tekstu pracy nie powinna przekraczać 6 stron formatu A4 wydrukowanych standardową czcionką 12-punktową przy pojedynczej interlinii. Do pracy można dołączyć dodatkowe materiały w formie fotografii, kopii dokumentów itp. (patrz kryteria oceniania na stronie Organizatora).
Załączamy regulamin konkursu, harmonogram i kryteria oceniania prac.

Dla autorów najciekawszych prac sponsorzy konkursu przewidzieli cenne nagrody.

O UMCSdata ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:03:44
Komentarze

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
PUM_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
miniatura
Polityka Prywatności