Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
3. Ferie zimowe 15-28 stycznia 2018 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

22 stycznia - 4 lutego 2018 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

29 stycznia - 11 lutego 2018 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

12-25 lutego 2018 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
5. Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6) ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)
6. Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/)
7. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września) 27 kwietnia 2018 r.
8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 5 stycznia 2018 r.
9. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach policealnych i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 26 stycznia 2018 r.
10. Egzamin maturalny ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej- formule/komunikaty-i-informacje/;
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej- formule/komunikaty-i-informacje/)
11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej- formule/komunikaty-i-informacje/;
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule- 2/komunikaty-i-informacje/)
12. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
13. Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
Polityka Prywatności