Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2016 r.
2
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2016 r.
3
Ferie zimowe
16-29 stycznia 2017 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

23 stycznia - 5 lutego 2017 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

30 stycznia - 12 lutego 2017 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie,  małopolskie,
świętokrzyskie, wielkopolskie;

13 - 26 lutego 2017 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
4
Wiosenna przerwa świąteczna
13-18 kwietnia 2017 r.
5
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
 1. w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
  - część humanistyczna
  - część matematyczno-przyrodnicza
  - część z języka obcego nowożytnego
 2. dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:
  - część humanistyczna
  - część matematyczno-przyrodnicza
  - część z języka obcego nowożytnego
 3. w pozostałych gimnazjach:
  - część humanistyczna
  - część matematyczno-przyrodnicza
  - część z języka obcego nowożytnego
 4. dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. c:
  - część humanistyczna
  - część matematyczno-przyrodnicza
  - część z języka obcego nowożytnego
ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
6
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 7 i 8  oraz zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)
28 kwietnia 2017 r.
7
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
5 stycznia 2017 r.
8
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych
27 stycznia 2017 r.
9
Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna
ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl) 
10
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
 1. w okresie zimowym
  - etap pisemny
  - etap praktyczny
 2. w okresie letnim
  - etap pisemny
  - etap praktyczny
ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
11
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzieustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
12
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2017 r.
13
Ferie letnie
24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

Polityka Prywatności