Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

1
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2015 r.
2
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2015 r.
3
Ferie zimowe
18 - 31 stycznia 2016 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

25 stycznia - 7 lutego 2016 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

1 - 14 lutego 2016 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie; 

15 - 28 lutego 2016 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
4
Wiosenna przerwa świąteczna
24 – 29 marca 2016 r.
5
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
 1. w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
 2. w pozostałych szkołach podstawowych
 3. dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a
 4. dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. b
ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)


12 stycznia 2016 r.


5 kwietnia 2016 r.

5 kwietnia 2016 r.


2 czerwca 2016 r.6
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
 1. w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
  - część humanistyczna
  - część matematyczno-przyrodnicza
  - część z języka obcego nowożytnego
 2. dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:
  - część humanistyczna
  - część matematyczno-przyrodnicza
  - część z języka obcego nowożytnego
 3. w pozostałych gimnazjach:
  - część humanistyczna
  - część matematyczno-przyrodnicza
  - część z języka obcego nowożytnego
 4. dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. c:
  - część humanistyczna
  - część matematyczno-przyrodnicza
  - część z języka obcego nowożytnego
ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
12 stycznia 2016 r.
13 stycznia 2016 r.

14 stycznia 2016 r.
18 kwietnia 2016 r.
19 kwietnia 2016 r.

20 kwietnia 2016 r.


18 kwietnia 2016 r.
19 kwietnia 2016 r.

20 kwietnia 2016 r.
1 czerwca 2016 r.
2 czerwca 2016 r.

3 czerwca 2016 r.


7
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9)
29 kwietnia 2016 r. 
8
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
8 stycznia 2016 r.
9
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych
29 stycznia 2016 r.
10
Egzamin maturalny:

- część ustna
- część pisemna
ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
od 4 do 27 maja 2016 r.
od 4 do 24 maja 2016 r.
11
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
 1. w okresie zimowym
  - etap pisemny

  - etap praktyczny
 2. w okresie letnim
  - etap pisemny
  - etap praktyczny

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

11 stycznia 2016 r. - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia  szkoły w styczniu;

12 stycznia 2016 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół  policealnych kształcących  w tych samych zawodach, w których kształcą technika;
od 18 do 29 stycznia 2016 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach,  w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe;

20 czerwca 2016 r. - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie  zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu;
od 21 do 22 czerwca 2016 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających 
i  szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika;

od 27 czerwca do 4 lipca 2016 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych  i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których  kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.
12
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzieustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
13
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych24 czerwca 2016 r.
14
Ferie letnie
25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

Polityka Prywatności